วิธีไหว้เท พเจ้าแห่ งโชคลา ภ “ไฉ่ซิงเอี้ย” “ตรุษจีน” 64 ไหว้ช่ว งเวลาไหนถึงจะปั งที่สุด

วิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอี้ย” “ตรุษจีน” 64 ไหว้ช่วงเวลาไหนถึงจะปังที่สุด

“โหราศาสตร์น่ำเอี้ยง” ระบุว่า การไหว้เทพเจ้า “ไฉ่ซิงเอี้ย” เพื่อขอโชคลาภเงินทอง และขอพรให้มีความสุขสมหวังตลอดปี 2564 นั้น หลักๆ แล้วมี “วิธีไหว้” ไม่กี่ข้อและทำได้ไม่ยาก ได้แก่

ต้องไหว้เช้ามืดวัยตรุษจีน

ไหว้เจ้า “ไฉ่ซิงเอี้ย” ต้องไหว้ช่วงเช้ามืดที่ก้าวเข้าสู่วันที่ 12 ก.พ. 2564 ซึ่งเป็นวัน “ตรุษจีน”

ไหว้ช่วงตีสามถึงตีสี่

ช่วงเวลาที่ควรไหว้คือ เวลา 03.00-04.59 น. (ล่วงเข้าวันที่ 12 ก.พ. 2564 แล้ว)

หันหน้าไปทาง “ทิศตะวันออก”

ทิศในการไหว้ไฉ่ซิงเอี้ยของปี 2564 (ปีฉลู) ให้ตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทาง “ทิศตะวันออก” เพราะเชื่อว่าปีนี้เทพจะเสด็จมาในทิศตะวันออก

 “ของไหว้” ไฉ่ซิงเอี้ยที่ต้องเตรียม 

– อาหารเจ 5 อย่าง

– น้ำชา 5 ถ้วย

– บัวลอย (ขนมอี้) 5 ถ้วย

– ส้มมงคล (ไต่กิก) 1 จาน

– ขนมจันอับ (แต่เหลี่ยว) 1 จาน

– ถังเงินถังทอง (กิมหงิ่งเต้า) 1 คู่

– กระดาษเงินกระดาษทองชิ้นใหญ่ มีตัวหนังสือสีแดงเขียนว่า “เผ่งอัง” แปลว่า “โชคดี” (เทียงเถ้าจี๊) 1 ชุด

ทั้งนี้ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เป็นเทพเจ้าจีนที่คนไทยเชื้อสายจีนคุ้นเคยกันดี ถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านของปี (ช่วงขึ้นปีใหม่) ในแต่ละปีท่านจะลงมาจากสวรรค์เพียงวันเดียวเท่านั้นคือ “วันตรุษจีน” ตามความเชื่อของคนจีนนั้น เทพองค์นี้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง และโชคลาภด้านเงินทอง คนไทยเชื้อสายจีนจึงนิยมกราบไหว้ในวันสำคัญต่างๆ

การกราบไหว้ขอพรจาก ไฉ่ซิงเอี้ย จะทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ และนำมาซึ่งโชคลาภเงินทอง นอกจากนี้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยยังช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่บูชาให้มีลาภลอยเข้ามาในชีวิต ตลอดจนเสริมดวงในด้านความโชคดีต่างๆ ด้วย โดยต้องหันหน้าไปทางทิศต่างๆ ที่เชื่อว่าไฉ่ซิงเอี้ยจะเสด็จลงมา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี

Leave a Reply

Your email address will not be published.