ศปก.ศบค.ชงยาแรง ปิดทุกกิจการในกทม.-ปริมณฑล 100 % 

ศปก.ศบค.ชงยาแรง ปิดทุกกิจการในกทม.-ปริมณฑล 100 % 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 ช่วงเช้าที่ผ่านมา ศปก.ศบค.ได้ประชุมด่วนพิจารณาเพิ่มมาตรการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มระบาดรุนแรง โดยที่ประชุมมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นมีฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขร่วมด้วย ได้เสนอแนะถึงมาตรการลดการเคลื่อนที่ให้มากขึ้น และเสนอให้ปิดกิจกรรม กิจการทุกอย่างในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ยกเว้น การขนส่งสินค้า อาหาร ยา วัคซีน สื่อสารและสาธารณูปโภค กรณีสถานประกอบการให้ทำระบบ Seal Route ในการทำงานหรือให้พักในสถานประกอบการ โดยต้องขออนุญาตและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อเสนอดังกล่าวแนะนำว่า รัฐควรจัดการที่ชัดเจน ทั้งมาตรการตรวจหาเชื้อ รักษา และระบบสนับสนุนให้ดำรงชีพได้ นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการควบคุมงดการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวังการเดินทางข้ามประเทศทางชายแดนและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด

การบริหารจัดการระบบทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ มาตรการแยกกักที่บ้าน มาตรการแยกกักในชุมชน และบริหารจัดการโรงพยาบาล ลดความซ้ำซ้อนและสามารถทำการดูแลรักษาได้อย่างครอบคลุมจํานวนผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงให้มากที่สุด

ส่วนมาตรการด้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 เร่งรัดให้มีการฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเน้นย้ำว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้านสถานประกอบการ โรงงาน จะให้ใช้วิธีการตรวจด้วยแอนติเจน เทสต์ คิท และใช้มาตรการบับเบิ้ล แอนด์ ซีล เพื่อควบคุมโรค ส่วนกรณีสถานประกอบการที่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการได้ ให้เน้นการทำงานจากที่บ้านให้มากขึ้นเป็น 100%

โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.ศบค. ในเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.