สงกรานต์นี้รีบทำ จุดธูป 16 ดอก ของ 4 อย่าง ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

สงกรานต์นี้รีบทำ จุดธูป 16 ดอก ของ 4 อย่าง ชีวิตดีขึ้นแน่นอน สำหรับใครที่อยากเปิดทางให้สิ่งดีๆ เข้าหา ชีวิตมักปัญหาเรื่องการเงิน ปัญหาเรื่องงาน แนะนำให้ทำพิธีไหว้ศาลที่บ้าน

 สิ่งที่ต้องเตรียม

– ข้าทาสบริวารชาย 5 คน หญิง 5 คน

– นางรำ 1 คู่

– ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

– ธูป 16 ดอก

ขั้นตอนการทำพิธี เริ่มจากปัดกวาดเช็ดถูทั้งนอกและในศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตๅยายให้สะอาดหลังจากนั้นให้เตรียมธูป 16 ดอก แล้วนำสิ่งของที่เตรียมมาทั้งหมดใส่ถาด วางไว้ข้างหน้า แล้วจุดธูปพร้อมกับกล่าว

นะโม 3 จบ แล้วพูดว่า เจ้าที่ เทวะดานัง ปิยะสุตวา ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา สีธาสุตถี พระวัน ตุเม ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระหรหม ศาลตายาย บัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ… นามสกุล… เกิดวันที่…

ข้าพระจ้าขอภวายข้าทาสบริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อนเป็นคนรับใช้ดูแลศาล

ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง

ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง

ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพระเจ้าได้ถวายไปนั้น จงส่งผลให้ข้าพระเจ้ามีบริวารที่ดีมีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเหลือเกื้อกูลกันขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพรเจ้าไม่ว่าจะเดินไปทิศทางใด ตำบลใด มีแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับตลอดปี 2565 นี้ ด้วยเทอญพร้อมกับปักธูปลงกระถาง

 

แหล่งที่มา : postsod, tnews

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.