สดไปก็อั น ต ร า ย หมอแนะนำเลี่ยงอาหารไม่สุก หลังเห็นคลิปแ ช ร์ ส้มตำปูเดิน

สดไปก็อั น ต ร า ย หมอแนะนำเลี่ยงอาหารไม่สุก หลังเห็นคลิปแ ช ร์ ส้มตำปูเดิน

โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ที่ได้รั กษ าราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากในกรณีที่มีการนำเสนอข่าวซึ่งกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ หลังที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปที่ตัวเองโพสต์ลงในแอปพลิเคชั่น TikTok ซึ่งเป็นคลิปขณะเทส้มตำลงจาน เป็นส้มตำปูที่สดมาก เพราะเป็นปูนาตัวเป็น 3 ตัวที่เดินพล่านอยู่ในจานนั้น การบริโภคอาหารลักษณะนี้ถือว่าไม่ถูกสุขลักษณะ

เนื่องจากอาหารสุก ดิบ ที่ไม่ผ่านการปรุงสุกหรือไม่ผ่านความร้อนเลย หรือใช้ความร้อนในระเวลาสั้น เช่น ส้มตำหลากหลายรูปแบบ ลาบห มู ก้อยเนื้อ รวมถึงอาหารประเภทยำต่าง ที่มักจะรวนเนื้อสัตว์พอสุกเท่านั้นแล้วใส่เครื่องปรุง และเน้นรสชาติที่เผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัด อาจทำให้เพิ่มโอกาส เ สี่ ย ง ต่อการปนเปื้อนเชื้อโ ร คที่เป็นอันตรายในอาหารที่นำมาเป็นวัตถุดิบได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น จากการที่นำเสนอข่าวเป็นส้มตำปูนา จึงทำให้ผู้บริโภค เ สี่ ย ง พย าธิใบไม้ในปอด เพราะเวลากินปูดิบ เข้าไปก็มีโอกาสกินไข่หรือตัวอ่อนของพย าธิตัวนี้เข้าไป ซึ่งนํ้าย่อยในกระเพาะไม่สามารถคร่าให้ต า ยได้ แม้พย าธิตัวนี้จะไม่สามารถแพร่พันธุ์ในตัวคนเราได้ แต่จะชอนไชเข้าไปในปอดฟักตัวอยู่ประมาณ 1 เดือน จนทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ไอเป็นเ ลื อ ด และทำให้เสี ย ชีວิตได้ เพื่อความปลอดภัยหากเป็นเมนูส้มตำปู ควรนำปูมากลวกสุกด้วยความร้อนก่อนนำมาปรุงอาหาร

นายแพทย์สุวรรณชัย ได้กล่าวต่อไปว่า การปรุงประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นเมนูใด ก่อนนำวัตถุดิบมาปรุงต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโ ร ค พย าธิ สารเคมีตกค้าง และต้องปรุงให้สุกโดยใช้ความร้อนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ต้องสุกถึงข้างในไม่ควรปรุงรสชาติเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดจนเกินไป

ที่สำคัญที่สุดคือให้เลือกซื้อจากร้านที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste ของกรมอนามัยรับรอง ที่สร้างความมั่นใจในเ รื่ อ งความสะอาดปลอดภัยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ร้านอาหารหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารต้องมีการปกปิดอาหาร ผู้ปรุงไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จโดยตรง สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม

“กรมอนามัยได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เ รื่ อ ง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 และคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร ไม่ให้เกิ ดการปนเปื้อนเชื้อโ ร ค สารเคมี หรือโลหะหนักในอาหาร รวมทั้งลดความ เ สี่ ย ง ต่อการแพร่ระบาดของโ ร คที่มี” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

ที่มา sanook

Leave a Reply

Your email address will not be published.