สรพงศ์ ชาตรี พระเอกตลอดกาลจริงๆ บริจาคที่ดินเพิ่มกว่า 150 ไร่สร้างวัด ช่วยแฟนๆอนุโมทนาบุญ

สรพงศ์ ชาตรี พระเอกตลอดกาลจริงๆ บริจาคที่ดินเพิ่มกว่า 150 ไร่สร้างวัด ช่วยแฟนๆอนุโมทนาบุญ

วัดโนนกุ่ม อ. สีคิ้ว หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ วัดหลวงพ่อโต ที่มีการสร้างรูป หล่อทองเหลืองรมดำของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหฺมรังสี

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยโบสถ์มีการสร้างอย่างงดงามและใหญ่โต โดยมีคุณสรพงษ์ ชาตรี ดารานักแสดงได้เป็นผู้เริ่มดำเนินการสร้าง

คุณสรพงศ์ ชาตรี เป็นพุทธมามกะ ผู้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ดำรงตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนาซึ่งได้ปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่ ซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำคุณสรพงศ์ ชาตรี

ให้ไปอธิษฐานจิตขอพรบารมีสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) วัดระฆังฯ แล้วการงานทุกอย่างที่กังวลอยู่จะสำเร็จดังประสงค์ทุกประการ

สรพงศ์ได้ปรึกษาหลวงพ่อพระครูปลัดนุตร์ รัตนวิชโยเพื่อสร้างรูปหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)และได้จัดสร้างมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร (เรือนยอดเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป) ขึ้นถวาย

พร้อมทั้งซื้อที่ดินประมาณร้อยห้าสิบไร่ และจัดภูมทัศน์ส่วนต่างๆตามความเหมาะสม

นอกจากนั้นที่นี่ยังมีโรงอาหารหรือโรงทานให้รับประทานโดยเฉพาะลาดหน้า และจะบริจาคปัจจัยเพื่อสงฆ์ก็ได้ ตามกำลังศรัทธา

Leave a Reply

Your email address will not be published.