สวดได้ทุกวัน 3 คาถาบูชาพ่อแม่ ยิ่งทำยิ่งดีต่อตัวเอง

สวดได้ทุกวัน 3 คาถาบูชาพ่อแม่ ยิ่งทำยิ่งดีต่อตัวเอง

พ่อ กับแม่ เปรียบเสมือนพ ร ะในบ้ า น ที่ควรใส่ใจและให้ความสำคัญ ดูแลท่านทั้งสองให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเรานั้นจะสามารถทำได้ ทำให้ท่านทั้งสอง มีความสบายใจมีความสุขใจ ไม่ทำให้ท่าน มีความทุ ก ข์

ต ามช่วงเทศกาลต่างๆจะเป็นวันที่กนะตุ้นความรู้สึกของใครหล า ยๆคน ระลึกได้ถึงความสำคัญของผู้ที่มีพระคุณ แสดงออ กได้ถึงความรักที่มี แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น เราสามารถแสดงออ กได้ในทุกวันเวลา ไม่ใช่ช่วงวันเทศกาลอย่ างเดียวเท่านั้น

นอ กจากการที่เรานำพวงมาลัยและการรดน้ำขอมาพ่อแม่แล้วนั้น ยังมีการสวดบทคาถาบูชาพ่อแม่ทุกครั้งก่อนนอน โดยการสวดนั้นจะได้อานิสงค์สวดแล้วจะทำให้ตัวคุณและครอบครัว มีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไป หรือวันช่วงเทศกาลเราสามารถนำพวงมาลัยพร้อมกับคาถาบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันเลยได้ หากจำไม่ได้ก็สามารถจดใส่กระดาษและท่องได้ ทำทุกๆวัน จะเป็นสิ่งที่ดี

3 คาถาบูชาพ่อแม่ สวดได้ทุกวัน

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอ กราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่าน มีเมตต าการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำ บ า กสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นด ว งชีวา ขอปวงเทพไท้รั ก ษ า อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

2 มัยหัง มาต าปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาต า ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

โดยหลังจากที่ตัวเรานั้น ได้ทำการสวดบทบูชาพ่อแม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย จะดีให้ท่องสวดบทอโหสิก ร ร มต่อ กันได้เลย ให้เตรียมน้ำโรยดอ กมะลิ 1 ขัน แล้วให้พูดว่า

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโ ท ษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณต า คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย จากนั้นให้นำน้ำรดมือรดเท้า ก้มกราบ

ไม่ต้องวันสำคัญเท่านั้น เพราะสามารทำได้ในทุกวัน เพื่อตัวเราเอง เพื่อพ่อแม่ เพื่อความสบายใจ เพื่อให้ผลที่ดีต่อ การดำเนินชีวิตในปัจจุบันและในอนาคต

ในโลกใบนี้ ไม่มีใครที่จะมีพระคุณกับเรา ได้เท่าพ่อ กับแม่ ที่เลี้ยงดูเรามาแล้วล่ะ เราไม่ต้องไปหากราบ

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เพื่อขอพรอะไรหรอ กนะ แค่เรากราบไหว้พ่อแม่ ผู้เป็นเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน ทุกวัน แค่นั้นก็ดีที่สุดแล้ว

ที่มา postsara

Leave a Reply

Your email address will not be published.