สายตาจะดีขึ้น หากดื่มน้ำมะกรูดโซดา วันละ 1 แก้ว

สายตาจะดีขึ้น หากดื่มน้ำมะกรูดโซดา วันละ 1 แก้ว

ได้มีชายคนหนึ่งข า ยไอศครีมต้องชิมไอศครีมอยู่ทุกวัน วันหนึ่งกลับบ้านไม่ถูกเพราะเ ข า มีไ ข มั นขึ้นสูงถึงเกือบ 500 ไปรับย าที่โ ร งพย าบ า ลมาทาน 30 วัน ก็ลดลงเหลือ 350 ซึ่งก็ยั ง สู งอยู่ ไม่ลงตามที่ควรจะเป็นของร ะ ดั บ ไ ข มั นในเ ส้ น เ ลื อ ด ได้ ตาก็เริ่มฝ้าฟางมองไม่เห็นต้องใส่แว่นไปข า ยไ อ ศ ค รี ม

ได้มีคนบอกให้เขาท ด ล อ งทาน มะกรูดกับโซดาในตอนเช้าสิ คนขายไอศครีมเลยลองทำตามดู เวลา ผ่ า นไป 10 วัน ไปต ร ว จ เ ลื อ ด ลดลงเหลือ 80-100 เ ลื อ ด กลับมาดี ไ ข มั น ไม่สูงเกินกำหนด แว่นที่เคยใส่ก็ไม่ต้องใส่แล้ว

สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำ

1 มะกรูด 1 ผล

2 โซดา 2 ขวด

วิธีการทำเครื่องดื่ม

ใช้มะกรูด 1 ผล ผสมกับโซดา 1 ขวด หรือตามปริมาณที่ต้องการต่อ 1 แก้ว คนให้เข้ากัน ควรทานตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร 30-60 นาทีทุกวัน

ที่มา krustory

Leave a Reply

Your email address will not be published.