สำนักเลขาธิการนายกฯ ควัก 2.6 ล้านซื้อ iphone 111 เครื่อง หวังทำงานคล่องขึ้น

เว็บไซต์รัฐบาลไทย ThaiGov.go.th เผยแพร่สัญญาฉบับหนึ่งที่ลงวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา ระบุว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นiphone 12 จำนวน 111 เครื่อง จาก บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

แบ่งเป็นiphone 12 พร้อมหน่วยความจำ ความจุ 128 กิกะไบต์ จำนวน 23 เครื่อง และความจุ 64 กิกะไบต์ จำนวน 88 เครื่อง

ส่วนราคาซื้ออยู่ที่ 2.68 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว

เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา มีการรายงานว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีโครงการซื้อโทรศัพท์มือถือ 111 เครื่อง โดยระบุในเอกสารถึงเหตุผลที่มีแผนการนี้ออกมาว่าจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์มากขึ้น

“ทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารฝ่ายการเมือง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

ขอบคุณที่มา : SANOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published.