หมอช้างบอกแล้ว ทำสิ่ งนี้จะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี พร้อมสมบูรณ์ด้วยเงินทอง โชคดีทุกคคนนะ

หมอช้างบอกแล้ว ทำสิ่ งนี้จะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี พร้อมสมบูรณ์ด้วยเงินทอง โชคดีทุกคคนนะ

หมอช้าง อาจารย์ทศ พ ร ศรีตุลา ได้มีการบอกกับทางไทยรัฐออนไลน์ว่า อานิสงส์ ของการทำบุญ สร้างอุโบสถ ตัวผู้สร้างจะได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดี ดังต่อไปนี้

ครอบครัวอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข

มีความเจริญก้าวหน้ามากมายในชีวิต

เป็นผู้มีสมาธิ สติสัมปชัญญะ ปัญญาที่ดี

เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินและเงินทอง

โดยทั้งนี้ทั้งนั้น การทำบุญอยู่ที่ความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจ ทำอย่างไรผลปรากฏดั งนั้ น

ที่มา : thairath

Leave a Reply

Your email address will not be published.