หมอช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา บอกด ว งชะตา 2 ราศี พ้นปีนี้ไป มีเกณฑ์ด ว งดีมาก

หมอช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา บอกด ว งชะตา 2 ราศี พ้นปีนี้ไป มีเกณฑ์ด ว งดีมาก

ในช่วงนี้ด ว งชะตาของแต่ละราศีนั้นมักจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ควรร ะ มั ด ร ะ วั ง

หมอช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา เผยถึงด ว ง 2 ราศีปลายปีมีเ รื่ อ งหักมุมส่งท้าย โดย 2 ราศีต้องร ะ วั ง ช่วง๑วงดาวเปลี่ยนในเดือนธ.ค. พ้นจากปีนี้ไปด ว งจะดีขึ้นมาก เช็กด ว งโค้งสุดท้ายของปีได้

โดยสำหรับ 2 ราศี ประกอบด้วย

ท่านที่เ กิ ดในราศีกุมภ์

ท่านที่เ กิ ดในราศีธนู

ทั้ง 2 ปีนี้ปลายปีมีเ รื่ อ งหักมุมส่งท้าย โดย 2 ราศีต้องร ะ วั งช่วง๑วงดาวเปลี่ยนในเดือนธ.ค. มีเ รื่ อ งให้ป ว ดหัว การงานหักมุมเหมือนจะราบแต่กลับลื่น พ้นจากปีนี้ไปด ว งจะดีขึ้นมาก

ที่มา khaosod

Leave a Reply

Your email address will not be published.