หมอปลายแนะ ทำตามนี้ กรวดน้ำให้ได้บุญสูงสุด

หมอปลายแนะ ทำตามนี้ กรวดน้ำให้ได้บุญสูงสุด การกรวดน้ำ ในแบบของ หมอปลาย พรายกระซิบ ที่จะทำให้ได้ผลบุญสูงสุด  วิธีการกรวดน้ำนั้นต้องใช้ดินเป็นสื่อ หลังจากที่เราทำบุญเสร็จนั้นเราควรที่จะรีบกรวดน้ำภายใน 24 ชม.

การกรวดน้ำมีอยู่ 2 แบบ คือกรวดแบบแห้ง กับการกรวดแบบเทน้ำจริงๆ

เราสามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ แต่ถ้าจะให้ดี การกรวดน้ำที่ดีควรใช้ดินและน้ำเป็นสื่อ แต่ถ้าหาดินไม่ได้สามารถใช้เป็นข้าวสารเป็นสื่อได้

การกรวดน้ำในแต่ละครั้ง ควรกรวดหลังจากทำบุญ ภายใน 24 ชม. ไม่ว่าท่านจะสวดมนต์ ใส่บาตร ทำบุญทำทาน บริจาคของ เป็นต้น ถ้าท่านกำลังเร่งรีบ ทำให้ท่านไม่สามารถกรวดน้ำได้ทันที ท่านสามารถกรวดได้หลังจากการทำบุญ ภายใน 24 ชม.

 สิ่งที่ควรกล่าวเวลากรวดน้ำ เพื่อให้ได้บุญสูงสุดคือ

จากบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุลของเราทั้งหมดที่เคยเปลี่ยน) บิดา-มารดา, สามี-ภรรยา  ,บุตร , บรรพบุรุษ

และข้าพเจ้าขอถวายบุญให้กับ เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า เจ้าที่ที่บ้านของข้าพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพทุกๆ พระองค์ ที่เสด็จมาคุ้มครองตัวข้าพเจ้า (พูดชื่อองค์เทพที่เคารพนับถือ) และองค์เทพทุกๆ พระองค์ ที่ข้าพเจ้าเอ่ยพระนามก็ดี ไม่เอ่ยพระนามก็ดี

 

แหล่งที่มา : thairath

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.