หมั่นทำประจำ น้ำสะอาด 1 แก้ว เเก้ชีวิตติดขัดให้ดีขึ้นได้

หมั่นทำประจำ น้ำสะอาด 1 แก้ว เเก้ชีวิตติดขัดให้ดีขึ้นได้ ไม่เชื่ออ ย่ าลบห ลู่หลายคนทำแล้วเห็นว่าชีวิตค่อยๆ ดีขึ้น สำหรับวิธีกรวดน้ำเพื่อเพิ่มอานิสงส์การทำบุญและขจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต

อันดับแรกให้ตั้งนะโมสามจบ  แล้วกล่าวว่า นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี

โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันไดที่ข้าพเจ้า ชื่อสกุลได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ภพใด ชาติใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

 รกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ หากไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ และนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน

 

 

แหล่งที่มา : bangpunsara.

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.