หลวงปู่ดู่สอนไว้ ทำแ บ บนี้สมหวังแน่นอน สาธุกันด้วยนะ

หลวงปู่ดู่สอนไว้ ทำแ บ บนี้สมหวังแน่นอน สาธุกันด้วยนะ

เวลาที่จะทำบุญคุณ อ ธิ ษ ฐ า นว่าอะไรกันบ้าง ส่วนมากก็จะขอให้ร่ำร ว ย มีสุขภาพแข็งแรง ให้ได้เลื่อนตำแหน่งต่าง แต่ว่าหลวงปู่ดู่แนะนำแนะนำการอ ธิษฐ านเพียงคำเดียวแต่ครอบคลุมได้ครบจบที่เดียวเลย

ซึ่งถือว่าเป็นคำสั้น เลย คือคำว่า “ขอให้ประสบแต่ความดี ปราศจาก ค ว า ม ทุ ก ข์” นั่นเอง ให้ลองพิจารณาดูว่ามันครบจบ ไหน เพียงคำว่าความดีมันสื่อถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเข้ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ร ว ย มั่งคั่ง สุขภาพดี มี ย ศ มีตำแ ห น่ ง คนรัก คน เม ต ต า และอย่างอื่นอีกเพียบเลย

ในส่วนของคำว่าความไ ม่ มี ทุ กข์มันก็จะรวมถึง ไม่ มีโ ร ค ภั ย ไม่มีอุปสรรค ฯลฯ และอ ย่ างอื่นที่จะทำให้เกิ ด ทุ ก ข์ ได้นั่นเอง แต่การจะร ว ยแบบดี นั้นคือ เงินที่ได้มามันต้องมาจากอาชีพสุจริต ไม่ใช่มาจากสิ่งผิด ก ฎ ห ม า ย หรือไปเอาเงินคนอื่นมา แม้จะมียศตำแหน่งดี มาจากการกระทำที่ไม่ดี หรือเอาตำแหน่งไปทำสิ่งไม่ดี แน่นอนว่า ทุ ก ข์ จะมาหาแทน

การขอให้พบความดี หมายถึงการที่เราจะต้องทำความดี ประพฤติดีด้วย เพราะมันคงไม่มีความดีที่ไหนอย ากจะเข้ามาหาคน เ ล ว จริงไหม แม้บางครั้งที่เราทำดีมันอาจจะไม่มีใครเห็น แต่เหล่า เ ท ว ด าเห็นแน่นอน จงใช้ปัญญาในการหาเงิน ทำงานสุจริต และบริหารเงิน บริหารทรัพย์สิน หนี้สินให้ดี แม้ว่าเราเกิ ดมาจนมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะร ว ยไม่ได้ ขึ้นอยู่กับบุญบวกพ ย า ย า ม หากทำเ ล วแม้ไม่หนักหนาแต่มันก็คือความเ ล ว ความ ชั่ ว แล้วความสุข ความร ว ย มันจะมาได้อย่ างไร ถึงความร ว ยอาจจะมาได้แต่ความสุขไม่มีแน่นอน

คนที่เป็นคนดี จิตใจดีนั้นมีเสน่ห์ในตัวเองเสมอ เป็นที่น่าสนใจ ใครก็รัก ใครก็อย ากจะดูแล ศั ต รูทำร้ ายไม่ได้ ลองคิดพิจารณาตัวเองลองดูว่าทุกวันนี้ ณทำดีบ้างหรือเปล่า หากคุณรู้ตัวว่ากำลังทำ ชั่ ว หยุดได้หยุด เ ว ร ก ร ร มมันวิ่งเร็วมากแบบไม่ต้องรอ ช า ติต่อไปมันก็ตามทัน

เรียบเรียงโดย horoscopedaily99

Leave a Reply

Your email address will not be published.