หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ กราบไหว้ขอพร สำเร็จสมหวังตามที่คิดไว้

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ กราบไหว้ขอพร สำเร็จสมหวังตามที่คิดไว้ อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อมากๆ สำหรับ พระพุทธรูปองค์เก่าที่สุดองค์หนึ่ง ที่ขุดพบอย่างบังเอิญในช่วงเดือน 2 ปี 2502

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้นถือเป็นพระพุทธรูปเก่าที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมายรวมไปถึงเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอื่นๆ ที่ใกล้เคียงเรื่อยไปจนกระทั่งถึงทั่วทุกจังหวัดของประเทศด้วยว่าเป้นพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาขอเรื่องอะไรก็ตามมักจะได้ตามที่หวังหรือคิดไว้เสมอๆ

คาถาขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า พระพุทธัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระธัมมัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระสังฆัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์

ปัจจุบันหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตั้งประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ บริเวณตลาดหนองตาโล่ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 

แหล่งที่มา : postsod, manndii

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.