หลายท่านคิดเห็นอย่างไร อยากให้มีเราชนะต่อไหม

โครงการเราชนะของทางภาครัฐบาลจะหมดอายุหรือว่าจะจบในวันที่ 31 มีนาคมพ. ศ. 2564
เที่ยวหลังเป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้ว่าทางรัฐบาลจะต่อโครงการเฟส 2 ของเราชนะไหม

หรือจะไม่ต่อยังไงเพราะมีทางหลายเพจที่เกี่ยวกับเพจของรัฐบาลได้ออกมาพูดคุยกันเรื่อง
ที่จะต่ออายุโครงการเราชนะเฟส 2 เพราะทางประชาชนยังไม่เรียกร้องกันมาว่าขอให้

ทางภาครัฐบาลหรือนายกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ต่อเฟส 2 ให้กับทางภาคประชาชนเพราะตอนนี้สถานการณ์
ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงง่ายๆประชาชนยังอยู่ในฐานะย ากลำบากอยู่ประชาชนจึงเรียกร้องกันมาตรงนี้เยอะว่าอยากให้รัฐบาลเพิ่มเราชนะไป

อีก 3 เดือนเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนได้ เพราะประชาชนส่วนมากที่รักกันยาวๆหรือไม่ได้รับการ
ต่างกันพากันหันไปหาเงินกู้นอกระบบขอเข้าถึงง่ายๆทำให้ประชาชนแดดร้อนเพิ่มไปอีกเพราะไม่มีเงินไปจ่ายดอกเจ้ าห นี้เงิ นกู้นอกระบบ

จึงอยากให้ภาครัฐมองเห็นตรงนี้ว่าจะต่อโครงการนี้อีกหรือไม่มองในส่วนทางภาครัฐบาลในส่วนนี้ยังหารือกันอยู่ว่าจะต่อเราจะนั่งไปอีก 3 เดือน
หรือไม่ต้องรอทางทานธนาคารกรุงไทยและทางการคลังหารือกันอีกรอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.