อนุโมทนาสาธุกันนะ กาละแมร์ ทำบุญใหญ่ ทอดผ้าป่า 60 ล้ า น

อนุโมทนาสาธุกันนะ กาละแมร์ ทำบุญใหญ่ ทอดผ้าป่า 60 ล้ า น

เมื่อในวันที่ 15 พ.ย. ณ ที่วัดป่านาคนิมิตต์ บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรชื่อดัง พร้อมด้วย ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต และบรรดาญาติธรรมทั้งจาก กรุงเทพมหานคร และภาคอีสาน นุ่งขาวห่มขาวมาร่วมทำบุญ ถวายเ งิ นเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนาก ร ร มฐาน โดยมีหลวงปู่อว้าน เขมโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์ นำคณะสงฆ์รับการทอดถวาย พระมหาธาตุเจดีย์วัดป่านาคนิมิตต์ ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 58,684,573 บาท ทองคำ 1,386 บาท

ทั้งนี้ทั้งนั้น สืบเนื่องจากวัดป่านาคนิมิตต์นั้น เป็นมงคลสถานดั้งเดิมที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ กันตสีโล มหาเถระ และ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตมหาเถระ ได้มาพักรุกขมูลครั้งออกเดินธุดงค์มาแถบจังหวัดสกลนคร โดยท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ได้เดินธุดงค์มาพำนักปักกลดเป็นรูปแรก ณ เสนาสนะป่าบ้านนามน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

โดยหลังจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้เดินธุดงค์ตามรอยท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์มาในพื้นที่ดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ใกล้วัดบ้านและเริ่มมีชุมชนหนาแน่นเพิ่มขึ้น คงไม่สงัดและวิเวกพอในการบำเพ็ญเพียรภาวนา ท่านจึงได้ย้ายเข้ามาพำนักอยู่ในป่าด้านใน ซึ่งปัจจุบันนี้คือวัดป่านาคนิมิตต์ และต่อมาที่ดินบางส่วนของวัดป่านาคนิมิตต์ได้ถูกชาวบ้านยึดถือจับจองเป็นที่ทำกิน

ในปัจจุบันหลวงปู่อว้าน เขมโก ได้มีการเห็นว่าพื้นที่ของวัดบางส่วนนั้นซึ่งถูกชาวบ้านครอบครองไป ท่านมีความประสงค์ที่จะรั กษ าสถานที่แห่งนี้ไว้ จึงมีดำริกับคณะศิษย านุศิษย์ให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวกลับคืนมาเป็นของวัด เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ดั้งเดิมที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ได้เคยมาพำนักปักกลดบำเพ็ญเพียรภาวนาให้กลับคืนมาเป็นมงคลสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้สืบไป

ที่มา khaosod

Leave a Reply

Your email address will not be published.