อย่ าพู ดว่า “ไม่มีเ งิ น”ถ้าไม่อยากให้ ชีวิต ต ก อั บ ไม่มีกิน

อย่ าพู ดว่า “ไม่มีเ งิ น”ถ้าไม่อยากให้ ชีวิต ต ก อั บ ไม่มีกิน

“การที่ให้เราภาวนามาก ๆ ก็เพราะว่าระยะเวลาที่ย า ว นานจะทำให้สมาธิของเราตั้งมั่นมากขึ้น” เนื่องจากเรื่องของคาถาขึ้นอยู่กับสมาธิเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งสมาธิสูงเท่าไร คาถาจะยิ่งให้ผลมากขึ้นดังนั้น..!! การที่พวกเราทั้งหมดในปัจจุบัน ทำแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่มีการทุ่มเท สมัยที่อาตมาภาวนาคาถาปัจเจกพระพุทธเจ้าอาตมาภาวนาครั้งละ ๙ จบ ทำไปประมาณ ๓ เดือน

ก็เริ่มเห็นผล พอมาปี ๒๕๒๘ หลวงพ่อท่านมอบคาถาเงินล้านให้ก็มาปฏิบัติภาวนาดู ตอนนั้นติดใจในการภาวนาคาถาบารมี ๓๐ ทัศก็เลยกำหนดว่า เราภาวนาคาถาเงินล้าน ๙ จบน่าจะน้อยไป เพิ่มเป็นวันละ ๓๐ จบดีกว่า จาก ๓๐ จบทำไป ๆ เริ่มเห็นผล ก็มานึกว่าสมัยหลวงปู่ป่าน ท่านมอบคาถาพระปัจเจกโพธิโปรดสัตว์ให้แก่ลูกศิษย์แล้วมีบุคคลตัวอย่างที่ทำแล้วได้ผลก็คือท่านนายห้างประยงค์ ตั้งตรงจิต เจ้าของห้างข า ย ย า ต ร าใบโพธิ์

ดังนั้น..!!โยมที่บอกว่า ลำบากในเรื่องทำมาหากินถ้าตั้งใจภาวนาคาถาเงินล้านจริง ๆ ไม่เกิน ๒ เดือนจะมีความคล่องตัวแน่นอน ที่กล้ายืนยันเพราะทำเห็นผลด้วยตนเองมาแล้วทุกวันนี้ ที่บรรดาเพื่อนพระเห็นว่าอาจารย์เล็กรวยก็คืออานิสงส์ของคาถาเงินล้านนั่นเอง เมื่อเดือนก่อนตอนประชุมพระนวกะท่านเจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๑ ก่อนหน้านี้เคยเป็นคู่เขยกันคือท่านเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต ๑ อาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต ๒ เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นคู่เขยกันพอท่านมาถึงก็บอกว่า “อาจารย์..!!ผมติดหนี้ค่าวัสดุก่อสร้างอยู่ขอยืมสักสี่แสนสิ” อาตมาก็หัวเราะบอกว่า “รู้ไหม..!!ที่เห็นว่าผมรวย

เป็นเพราะผมใช้เงินไม่คิด มีเท่าไรผมก็ทุ่มออกเพื่องานส่วนรวมหมดคนที่ทำได้ทุกงาน ทำได้ทุกครั้ง คนเขาจะเห็นว่ารวยแต่จริง ๆ แล้ว ผมไม่มีเงินเก็บ ส่วนคนไหนก็ตามที่ไม่ยอมทำอะไรเลย ส่วนใหญ่เขามีเงินเก็บท่วมหัวทั้งนั้น ลองไปขอยืมเขาดูก็แล้วกัน..!!”แปลก ดี..!!บางวันอาตมาเหลือเงินติดตัวอยู่แค่ ๒๒ บาทเท่านั้น..!!หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ท่านแนะนำ เ อ า ไว้

ท่านบอกว่าจะมากจะน้อย ขอให้มีเงินติดตัวไว้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ยังดี ถ้าใช้คาถาเงินล้านของท่าน“อย่าพูดคำว่าไม่มีเงิน” อย่างไรก็ต้องมี “ถ้าหากว่าโยมมีเหรียญที่ไม่ได้ใช้ก็ใส่ ๆ กระเป๋าไว้บ้าง อย่างไรก็ให้มีเงินติดกระเป๋าอยู่เป็นการแก้เคล็ด..!!” ในสมัยของหลวงปู่ปาน มีลูกศิษย์ที่ทำคาถาพระปัจเจกโพธิโปรดสัตว์แล้วประสบผลสำเร็จเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้พอมาถึงรุ่นหลวงพ่อ หลวงพ่อท่านไม่ได้ยกตัวอย่างแต่อาตมาก็ทำให้เห็นแล้วว่า ถ้าทำจริงก็มีผลจริงๆเหลือแต่พวกเราทั้งหลายว่าจะมีใครทุ่มเทจริงจังเมื่อถึงเวลาแล้วจะได้ประกาศอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเราปฏิบัติ ก ร ร ม ฐานแล้วได้ผล โดยเฉพาะในส่วนของคาถาเงินล้านที่มีอานิสงส์พิเศษก็คือ ความคล่องตัวในความเป็นอยู่อานิสงส์ของการภาวนานั้น เราได้พุทธานุสติเต็ม ๆ อยู่แล้วเพราะเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้มาถ้าเราต้องการไปนิพพานก็ภาวนาคาถาเงินล้านแล้ว เ อ า ใจเกาะพระนิพพานไว้ ในส่วนของการดำรงชีวิตอยู่เราต้องการผลพิเศษของคาถา ไปทำจริง ๆ สักทีเราต้องกล้าคิด กล้าทำ พูดง่าย ๆ ก็คือถ้าไม่มีใครกล้าเราก็ว่าเ สี ย เอง ทำตัวเองให้เป็นบุคคลในปร ะวั ติศ า สต ร์เ สี ย เลยถ้าเราทำได้ผล ถึงเวลาไปสอนคนอื่นก็จะสอนได้อย่างเต็มปากเต็มคำอีก ด้วย สนทนากับพระอาจารย์เล็กสุธมฺมปญฺโญ เก็บตกบ้านอนุสาวรีย์ ต้นเดือนกัน ย า ย น ๒๕๕๓

Leave a Reply

Your email address will not be published.