อัพเดทเเล้วไทม์ไลน์เราชนะ รับอีกกี่งวดเช็กเลย

การคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการเราชนะ ณ วันที่ 1 เม.ย. 64

พบว่ามีจำนวนผู้ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 185,650 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิน

ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการสำหรับกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสิทธิเราชนะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มียอดใช้จ่ายจำนวน 70,593 ล้านบาท

กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง และผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน มีจำนวนยอดใช้จ่าย 104,029 ล้านบาท

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดยอดใช้จ่ายสะสมจำนวน 11,028 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.