อาจารย์ออย เผย ด ว งชะตา 4 ราศี มีเกณฑ์ชีวิตจะพ้นทุกข์

อาจารย์ออย เผย ด ว งชะตา 4 ราศี มีเกณฑ์ชีวิตจะพ้นทุกข์

โดยในช่วงนี้ด ว งชะตาของแต่ละราศีนั้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องร ะ มั ด ร ะ วั ง

อาจารย์ออย เผยในเพจ ด ว ง  12 ราศี ถึงด ว ง ชะตาราศีที่เหนื่อยมาเยอะ นับแต่นี้ไปตั้งจิตให้มั่น ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่คิดวางแผนไว้ จะพ้นทุกข์ ทำสิ่งใดง่ายมากขึ้น พ้นจากห มู ่มารที่ตามราวี

สำหรับ 4 ราศีนี้ ประกอบด้วย

ท่านที่เ กิ ดในราศีเมถุน

ท่านที่เ กิ ดในราศีกรกฎ

ท่านที่เ กิ ดในราศีกันย์

ท่านที่เ กิ ดในราศีตุลย์

โดยทั้ง 4 ราศี เหนื่อยมาเยอะ นับแต่นี้ไปตั้งจิตให้มั่น ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่คิดวางแผนไว้ จะพ้นทุกข์ ทำสิ่งใดง่ายมากขึ้น พ้นจากห มู ่มารที่ตามราวี

ที่มา khaosod

Leave a Reply

Your email address will not be published.