อาชีพเพาะเห็ดง่ายๆ ทำเองได้ แต่รวยเร็วเพียงแค่ใช้โอ่ง

อาชีพเพาะเห็ดง่ายๆ ทำเองได้ แต่รวยเร็วเพียงแค่ใช้โอ่ง

อุปกรณ์เตรียมไว้ให้พร้อม

1 โอ่ง

2 ก้อน เ ชื้ อ เห็ด

3 กระสอบป่าน/ตาข่าย

4 ระแนงไม้ไผ่

5 ทรายห ย า บ

6 เ ชื อก

วิธีการปลูกเห็ดในโอ่ง

1 เอาโอ่งมานอนตะแคงลงไป

2 นำทรายมาเทลงให้หนา 3 นิ้วโดยเกลี่ยให้เท่ากันบนพื้นโอ่ง จะทำให้สามารถเก็บความชื้ น ได้ดี แล้วก็เอาระแนงไม้ไผ่มาวางเข้าในโอ่งสำหรับเป็นแท่นวางก้อนเ ชื้ อ เ ห็ ดนั่นเอง

3 ต่อด้วยการเอาก้อน เ ชื้ อ เห็ดมาวางเรียงกันในโอ่งเลย แล้วทำการเปิดออก ต่อด้วยการเอากระสอบป่านมาปิดปากโอ่งไว้ให้เรียบร้อย

4 รดน้ำให้ชุ่ม 3 เวลา เช้า เที่ยง เย็น ติดต่อกัน 10 วันก็จะเห็นแล้วว่ามี ด อ ก เห็ดเริ่มออกมา เราก็เก็บมาประ ก อ บ อ า หารได้เลย

หากต้องการให้เห็ดงอกดีควรจะเลือกก้อนเ ชื้ อเห็ดที่มีเ ชื้ อเดินเยอะ ๆ ซึ่งจะเป็นเ ชื้ อสีขาว ๆ นั้นเดินเต็มก้อนแล้วและน้ำที่ใช้นั้นจะต้องเป็นน้ำสะอาด โดยเป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติโดยตรงเลยยิ่งดี น้ำต้องไม่มีคอลีนจะทำให้เห็ดนั้นเจริญเติบโตได้ดี หากเก็บทานเองไม่ทันเก็บขายสร้างรายได้ได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.