อาชีพเหล่านี้ อีก 5 ปีจะตกงาน หุ่นยนต์ทำแทนได้หมด รีบเช็คเลย

อาชีพเหล่านี้ อีก 5 ปีจะตกงาน หุ่นยนต์ทำแทนได้หมด รีบเช็คเลย

เตรียมพร้อมรับมือ-อีก 5 ปีโลกการทำงานจะแบ่งแยกคน vs. หุ่นยนต์!!! โดยเรื่องนี้ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) ออกรายงานระบุว่า ในปี 2025 คนจะตกงาน 85 ล้านตำแหน่งทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันจะเกิดงานใหม่ๆ ขึ้นอีก 97 ล้านตำแหน่ง นั่นหมายความว่า แม้คนทั่วโลกจะตกงานมหาศาลแต่งานใหม่ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกัน

Saadia Zahidi กรรมการผู้จัดการของสภาเศรษฐกิจโลก บอกว่า “COVID-19 เป็นตัวเร่งที่ทำให้ Future of Work มาถึงเร็วขึ้น” ซึ่งในรายงานเน้นย้ำว่า ในอีก 5 ปีหลังจากนี้ พนักงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ในการทำงาน เพราะในปี 2025 โลกของการทำงานจะขีดเส้นแบ่งระหว่างงานของคนและหุ่นยนต์อย่างชัดเจน

 งานอะไรที่หุ่นยนต์ทำแทนได้ มนุษย์ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีกต่อไป ดังนั้น หากแรงงานในอีก 5 ปีหลังจากนี้ไม่มีทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อโลกการทำงานในอนาคตก็จะหมดความสำคัญลงไป ไม่พ้นจำต้องตกงานในที่สุด

 อาชีพที่คาดว่าจะหายไปในปี 2025 เพราะหุ่นยนต์ทำแทนได้

– เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล เช่น จดรายชื่อสต็อคสินค้าในคลัง

– เลขานุการที่ติดตามดูแลผู้บริหาร

– พนักงานบัญชีและเสมียนจัดทำเงินเดือน

– นักบัญชีและคนตรวจสอบบัญชี

– พนักงานโรงงาน

– ผู้จัดการฝ่ายบริการธุรกิจ

– พนักงานบริการลูกค้า

– ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายปฏิบัติการ

– ช่างกลและช่างซ่อมเครื่องจักร

อาชีพที่คาดว่าจะมีความนิยมสูงในปี 2025

– นักวิเคราะห์ข้อมูลและ Data Scientist

– ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning

– ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

– ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ (Process automation specialists)

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ (Business development professionals)

– ผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยข้อมูล (Information security analysts)

– นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น

– ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT (Internet of things specialists).

Leave a Reply

Your email address will not be published.