อี กหนึ่ งอาชี พ ผู้เสี ยส ละ ท่า มกลา งอากา ศร้อ น ช่วงโ ควิ ด -1 9

อี กหนึ่ งอาชี พ ผู้เสี ยส ละ ท่า มกลา งอากา ศร้อ น ช่วงโ ควิ ด -1 9

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจ เมื่อหญิงสาวรายหนึ่ง เปิดเผยให้เห็นภาพของพนักงานเก็บขยะ 3 ท่าน ทำงานอย่างขยันขันแข็งท่ามกลางอากาศร้อน และต้องสวมใส่ชุดป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของทั้งทางตนเองและผู้อื่นด้วย

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ ได้ระบุว่า เธอขอกำลังใจให้กับอีกหนึ่งอาชีพ ที่เสียสละมาก ไม่แพ้บุคลากรทางการแพทย์เลย โดยพวกเขาเหล่านี้ คือคนที่จะเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ที่หลายคนรังเกียจ อย่างการเก็บขยะที่แต่ละคนทิ้งอย่างไม่ได้คัดแยกยิ่งด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ก็ยิ่งทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ด้วยการสวมใส่ชุดป้องกัน ต้องทำงานท่ามกลางอากาศร้อนๆ นับได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ซึ่งเมื่อเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป ก็มีชาวโซเชียลหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจในอาชีพพนักงานเก็บขยะ ชุดแบบนี้สวมใส่อยู่ในห้องยังรู้สึกร้อน หากต้องมาทำงานกลางแดด แถมต้องออกแรงเก็บขยะทุกชิ้นแบบนี้ ทำให้รู้เลยว่าหัวใจของพวกเขายิ่งใหญ่แค่ไหน

 

 

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.