เกลือดูดทรัพย์ ทำแค่ปีละครั้ง โรยเกลือรอบบ้าน คนอยู่เย็นเป็นสุข ร่ำร ว ย ขึ้นทุกวัน

เกลือดูดทรัพย์ ทำแค่ปีละครั้ง โรยเกลือรอบบ้าน คนอยู่เย็นเป็นสุข ร่ำร ว ย ขึ้นทุกวัน

ต ามความเชื่อของคนโบราณว่ากันว่าในตอนกลางคืนหากได้ยินเสียงอะไรดังขึ้น มาแบบไม่รู้ที่มาที่ไป ให้ ร ะ วั งอ ย่ าเอ่ยปากทัก เพราะในช่วงกลาง คืนมักเป็นเวลาที่มีพลังบางอ ย่ าง ผ่ า นไปมา ซึ่งทางไ ส ย ศ า ส ต ร์จะเรียกกันว่า การปล่อยของ

โดยจะมีการปล่อยข อ งกั น ทุกวันอังคารหรือวันเสาร์ เพราะกลุ่มคนที่มีวิ ช าอา คมจะต้องปล่อยข อ งออ กเพราะวิ ช ามั น ร้อ น ไม่อ ย่ า งนั้นอาจจะเข้าตัวได้ เป็นที่มาของ บางครั้งเราอาจ เ จ็ บเ นื้ อ เ จ็ บตัว หรือ ป่ ว ยได้ เพราะสิ่งที่เรียกว่า ลมเพ ลมพัด นี่เอง

วิธีแก้เคล็ดเมื่อโดนลมเพลมพัด

ให้เราใช้เกลือที่เราใช้ทำอาหารมาขจัดภั ยเหล่านี้ ขั้นตอนคือให้ใช้เกลือ 1 กำมือ ละล า ยกับน้ำร้อนแล้วนำมาผสมกับน้ำ แล้วนำมาอาบน้ำ จะใช้อาบน้ำถูสบู่ต ามปกติก็ได้ หลังจากทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำสระผมเสร็จแล้ว ให้ใช้น้ำมนต์ที่ได้มาจากวัด เทราดตัวอีกครั้ง ก็จะดีอีกวิธีที่สามารถใช้เกลือแก้เคล็ดได้เช่นกันหากเราเพิ่งซื้ อและย้ า ยเข้ามาอยู่ในบ้านมือสองที่เคยมีคนอยู่อาศัยมาก่อนแล้ว ให้เราใช้เกลือมาล้างและกำ จั ดพลังงานเก่าๆที่ยังค้างอยู่ในบ้าน โดยใช้เกลือเม็ดปริมาณมากหน่อย ผสมกับเศษเงินเท่าไหร่ก็ได้ เมื่อนำมาผสมกับเกลือแล้วให้ใช้หว่านโปรยให้ทั่วบ้าน ทิ้งไว้หนึ่งคืน จากนั้นในตอนเช้าให้เก็บกวาดให้เกลี้ยง เอาเศษเงินและเกลือที่เก็บมาห่อ ด้วยผ้ า ขาวแล้วนำไปวางใต้โคนต้นไม้ใหญ่หรือนำไปไว้ที่วัดก็ได้

การใช้เกลือดูดซับพลังงานไม่ดีในบ้าน

ให้เราหาภาชนะที่เป็นโลหะมา แล้วใช้เกลือเม็ดมาใส่ไว้ให้เต็ม นำไปวางไว้ต ามมุมห้อง ทิ้งเอาไว้เพื่อให้เกลือช่วยกำ จั ดสิ่งร้ า ยๆและ โร ค ภั ยไ ข้เ จ็ บ ไม่ให้มารบกวนคนในบ้านได้ และให้คอยเปลี่ยนทุกๆ 3-4 เดือน ต ามความเชื่อโบราณ เกลือเป็นสิ่งที่ช่วยขับไล่สิ่งชั่ ว ยได้การนำเกลือมาใช้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายและนำมาดูดซับพลังงาน ร้ า ยๆใน บริเวณที่อยู่อาศัยจึงสามารถช่วยปรับพลังงานในบริเวณรอบๆได้ ให้ลองทำวิธีนี้ปีละสองสามครั้ง แล้วจะรู้สึกได้ว่าบ้านของเรามีบรร ย า กาศที่ดีขึ้นรวมทั้งคนในบ้านก็จะไม่ค่อยเ จ็ บ ป่ ว ยบ่อยด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.