เช็กด่ ว น ลัคนา ราศีใด จะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภที่คาดไม่ถึง

เช็กด่ ว น ลัคนา ราศีใด จะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภที่คาดไม่ถึง

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีเมษ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจเกิ ดบาดเ จ็ บเล็ก น้อย ตามขาและข้อเท้า อาจแพ้น้ำที่ใช้ก็ได้ มักมีอาการคันตามร่ า งกาย การทำงานของท่านเป็นไปด้วยความสะดวก มีผู้ช่วยเหลือเต็มที่ ขณะที่มีศัตรูมุ่งร้ า ยอย่างแรง แต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิ ดไฟไหม้บ้านศัตรูของท่าน ไม่ควรใกล้ชิดกับบริวารที่เป็นเ พ ศ ตรงข้าม ในช่วงต้นสัปดาห์ ถ้าท่านพูดพาดพิงถึงผู้อื่นอาจเกิ ดคดีความขึ้นแก่ท่าน ความเสียหายที่อาจเกิ ดขึ้นมักมาจากการไม่ยอมผ่อนปรนของท่าน แม้แต่การพูดดี ของท่านก็อาจเป็นการไม่พอใจของผู้อื่นได้ แม้ผู้ใกล้ชิดท่านจะเจ็ບไข้กันกระจองอแงแต่ท่านก็ไม่เป็นไร กิจการที่ต้องมีผู้ร่วมด้วยมาก มักไม่ค่อยได้ผล

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้ลาภเล็ก น้อย จากบริวาร คนที่รู้จักกับผู้ใหญ่ของท่านจะเข้ามาแนะนำกิจการต่าง หรือชักชวนให้ลงทุน ท่านที่ตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนในะระยะนี้จะเสียทรัพย์ซ้ำซ้อน เนื่องจากดาวราหูจรทับราศีของท่าน แต่ถ้าท่านอยู่ในความสงบไม่ลงทุนลงแรงมาก กลับได้ผลดี แม้จะมีรายจ่ายสูงก็มีรายรับพอสมควร การติดต่องานใหญ่ จะได้รับผลสำเร็จ อาจเกิ ดความยุ่งย ากขึ้นในที่ทำงานของท่าน พี่น้องของท่านซึ่งแยกตัวไปทำมาหากินจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยเร็ว ท่านคิดทำอะไรก็ติด ขัด ไม่สำเร็จสมบูรณ์ตามความปรารถนา มีเ พ ศ ตรงข้ามไปมาหาสู่ด้วยอัธย าศัยไมตรีอันงดงาม

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีมิถุน

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีโชคลาภในวันนี้เป็นเ รื่ อ งของความฝันที่ยังจับต้องไม่ได้ ลาภต่าง นานาที่ได้มาในระยะนี้ อาจเป็นแบบทุกขลาภ คือท่านต้องเสียก่อนจึงจะได้มา การงานเจริญก้าวหน้าด้วยดี แต่ไม่ สามารถระงับเ รื่ อ งราวที่ไม่พึงปรารถนาได้ บริวารแสดงความสามารถในการแก้ปัญหาให้ท่านได้ โดยเฉพาะในด้านการช่างต่าง มีรายได้ประจำเพิ่มขึ้น การงานมีการขย ายตัวออกไปอีก ท่านอาจมีตำแหน่งใหญ่โตกว้างขวางยิ่งขึ้นไป การติดตามผลประโยชน์หรือหนี้สินได้รับผลดี ทำงานในการติดต่อประนีประนอมต่าง สำเร็จ กิจการของท่านที่ริเริ่มใหม่ในที่ห่างไกลได้รับความสำเร็จ ไม่ควรบอกรายได้แก่ผู้อื่น

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีการก่อสร้างตกแต่งต่อเติมบ้านเรือน ในการนี้ย่อมมีสิ่งของที่แตกหักเสียหายบ้างเป็นธรรมดา ท่านป้องกันไม่ให้เกิ ดไฟไหม้ได้ก็เป็นบุญแล้ว พี่น้องที่ทำงานแล้วมีความมุมานะในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับทรัพย์สินสิ่งของและเครื่องประดับต่าง อันมีคุณค่า ท่านมักจะเข้มงวดกวดขันในเ รื่ อ งต่าง ทุกเ รื่ อ ง ไม่ควรรับฝากสิ่งของที่ผู้นำมาฝากท่านอย่างฉุกละหุก บริวารเก่า และบริวารใหม่ไม่ค่อยลงรอยกัน คู่หมั้นคู่สมรสได้ลาภลอย การให้ผู้อื่นกู้ยืมเ งิ นเป็นเหตุให้เกิ ดแตกร้าว บริวารซึ่งเป็นเด็กเล็กจะถูกของหนักทับ ทรัพย์สินสิ่งของที่ท่านทำหายจะได้คืนในระยะนี้

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีสิงห์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอยู่ในบรรย ากาศที่เซื่องซึม แม้ท่านจะพย าย ามทำตนให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าเพียงใดก็ไม่ค่อยดีขึ้น พย าย ามทำงานทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตนเองดีกว่าพึ่งพาผู้อื่น การติดต่อทางไกลได้รับความสำเร็จสมประสงค์ ได้ข่าวดีจากบริวารที่มีอาวุโสกว่า การติดต่อเพื่อฝากบริวารเข้าทำงาน ได้รับความสมหวัง ราว กลางสัปดาห์นี้ ผู้ใหญ่นำลาภมาให้ท่านมากพอสมควร อันเป็นสิ่งที่ท่านหมายปองอยู่แล้ว ไม่ควรไปไหนกับเ พ ศ ตรงข้ามตามลำพัง เพราะอาจเกิ ดเหตุการณ์ที่ท่านนึกไม่ถึงได้ ควรเก็บวัตถุร ะ เ บิ ดหรือเชื้อเพลิงให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ออกไปนอกบ้านตามลำพัง

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีกันย์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านกับเพื่อนร่วมงานรุ่นราวคราวเดียวกัน จะใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้น สามารถช่วยเหลือกิจการงานกันได้ดี ท่านอาจจะรู้ฐานะที่แท้จริงทางการเ งิ นของเพื่อน ว่าความจริงเขากรอบกว่าที่ท่านคิด การติดต่อหาคนมาทำงานบ้านอาจได้คนที่เก่งแต่ปาก หรือถูกหลอกเ รื่ อ งเกี่ยวแก่บ้านเรือน บริวารมักถูกของร้อน ลวกหรือเดินสะดุดหกล้ม ญาติห่าง ที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันจะนำลาภมาให้อย่างนึกไม่ถึง เหตุการณ์ในเ รื่ อ งการเ งิ นในที่ทำงานของท่านอาจมีปัญหาที่นึกไม่ถึง บริวารอาจถูกหลอกลวงไปในทางทุจริต หรือเขาประสบอุ บั ติ เห ตุ จากเครื่องจักรกลต่าง ไม่ควรพูดจากับคนพาลโดยไม่จำเป็น

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีตุล

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีใจจดจ่ออยู่ที่ลาภผลที่จะเข้ามา มีโชคดีเกี่ยวแก่การเ งิ นเล็ก น้อย ญาติมิตรที่เคยห้อมล้อมอุ่นหนาฝาคั่งต่างห่าง ไปบ้าง จะได้พูดคุยอย่างสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นเ พ ศ ตรงข้าม จนมีผู้เข้าใจว่าท่านจะรักกันหรือชอบกัน ถ้าข า ดแคลนผู้ช่วยทำงานบ้านจะมีคนหามาให้ มีเ รื่ อ งตื่นเต้นเกิ ดขึ้นในบ้านเรือน คู่ครองอาจห่างไกลไปชั่ วคราว แต่ก็นำลาภมาให้ท่าน กิจการงานที่เป็นสาขาจะขย ายตัวออกไปอีก มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวแก่ทางราชการ ผู้ร่วมงานมีข่าวดีมาบอก ถ้ามีตำแหน่งงานที่ตั้งขึ้นใหม่ท่านจะได้ดำรงตำแหน่งนั้น

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีพิจิก

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมี๑วงชะตาไม่ค่อยดี ทำอะไรมักติด ขัด ไม่ราบรื่น รู้สึกว่ามีอาการไม่ค่อยสบายโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่การเ งิ นยังดี มีลาภผลมาเติมมิได้ข า ด บริวารทำการงานอย่างเข้มแข็งเป็นที่พอใจของท่าน รับประทานอาหารนอกบ้านอาจเกิ ดอาการแพ้ได้ ท่านจะเกิ ดปากเสียงกับคู่ครองคนรัก หรือหุ้นส่วนสำคัญในธุรกิจ จะได้พบปะกับเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนาน เดินทางตามตรอกซอยเปลี่ยวอาจถูกสุนัขกัด มีผู้ให้เอกสารหนังสือหรือข้อมูลต่าง ที่มีประโยชน์แก่การงานของท่าน การใช้จ่ายเ งิ นทองเป็นไปโดยประหยัด บ้านเรือนอาจชำรุดเสียหายเล็กน้อย เช่น หลังคารั่วหรือกระจกหน้าต่าง

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีธนู

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีอาการแพ้ทางกายภาพค่อนข้างรุ นแร ง หรือมีโ ร คภัยมาเยี่ยมเยือนให้ต้องเข้าพบแพทย์ และเ รื่ อ งที่ควรs ะวั งเพิ่มเติมได้แก่การเดินเร็วแล้วสะดุดธรณีประตูได้รับบาดเ จ็ บ หรืออุ บั ติ เห ตุ เพราะความประมาทต่าง จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว ความทรงจำไม่ค่อยแม่นยำนักมักลืมเก่ง ไม่ควรต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าหน้าที่ในการเสียค่าปรับต่าง รวมทั้งการเกิ ดปากเสียงกับผู้ที่ท่านติดต่อซื้อขายด้วย จะมีผู้แสดงความเมตตาเอ็นดูท่านจนน่าประหลาดใจ ในจำนวนนี้อาจมีผู้ที่เป็นม่ายอยู่ด้วย การเที่ยวทางไกลไม่ได้รับผลดีสมความ มุ่งหมาย การเอาแต่ใจตนเองจะเกิ ดขึ้นแก่ท่านในระยะนี้ไม่นานนัก

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีมังกร

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเข้มงวดในการดูแลรั กษ าพลานามัยของตนเอง จะนอนหลับฝันถึงโชคลาภแปลก ต่าง การฝันถึงสิ่งของแปลกประหลาดเป็นกำลังใจให้ท่าน ผู้ใหญ่ในวงการงานให้ความหวังที่ยังไม่เป็นจริงแก่ท่าน ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ในเวลาอันควร มีลาภที่คาดไม่ถึง ซึ่งเกิ ดจากการทำงาน ไม่ควรตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนใหม่ในระยะนี้ อย่าสุมไฟกองใหญ่ใกล้บ้านท่าน ได้ลาภจากพี่น้องที่เป็นสตรี ไม่ควรให้ทัศนะที่ผิดพลาดแก่บริวารของท่าน ไม่ควรพูดถึงผู้อื่นในการสนทนาต่าง โดยไม่จำเป็น มีความหวังใหม่ เกิ ดขึ้นในที่ทำงาน เช่น หวังว่าจะพบคนรักที่พูดกันเข้าใจ และมีรสนิยมเหมือน กัน

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความมานะพย าย ามในการหารายได้ มีความระมัด ร ะวั งที่จะไม่ให้เกิ ดความผิดพลาด แต่ก็อาจเกิ ดขึ้นจน ได้ ความสนุกสนานต่าง จะนำอุปสรรคมาสู่การทำงานของท่าน มีผู้พย าย ามทำลายความตั้งใจดีที่ท่านมีอยู่ด้วยการยั่วโมโห ท่านที่มีอารมณ์ที่เยือกเย็นก็จะช่วยคุ้มครองตัวท่านไว้ได้ ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณที่เป็นมลภาวะต่าง รวมทั้งบริเวณที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่ ไม่ควรเล่นกับสัตว์เลี้ยงของผู้อื่น หรือสัตว์พเนจร มีผู้นำสินค้ามาขายราคาต่ำเป็นพิเศษท่านไม่ควรซื้อ ควรทำจิตใจและร่ า งกายให้ร่าเริงในที่ทำงาน การติดต่อกับผู้ใหญ่และญาติมิตรทั้งหลายเป็นไปด้วยดี ทุกอย่าง

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีมีน

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านโชคดีอย่างนึกไม่ถึงตั้งหลายเ รื่ อ ง หมายถึงลาภลอยที่ไม่เกี่ยวแก่การพนัњ ไม่ควรเป็นคนกลางเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนที่โกรธกันคืนดีกัน รวมถึงคู่วิวาทคู่อื่น ด้วย การมีโชคดีในเ รื่ อ งของความรักอาจไม่ใช่โชคดีเสมอไป การซื้อหรือตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนในระยะนี้ไม่เหมาะแก่ท่าน ได้บริวารมาช่วยเหลือทำการงานในบ้านเพิ่มขึ้น บริวารส่วนมากจะทำงานอย่างทุ่มเท ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ทางการงานสูงขึ้น โดยที่ท่านไม่ต้องวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือใด ญาติมิตรสนิทจะเกิ ดวิวาทบาดหมางกันเอง ถ้าท่านพิจารณาเ รื่ อ งลึกซึ้งต่าง เช่น ศาสนาหรือปรัชญาชั้นสูง จะเป็นผลดีแก่ตนเอง

ที่มา khaosod

Leave a Reply

Your email address will not be published.