เช็คด่วน 4 วันเกิดจะร่ำรวย เหมือนฟ้าหลังฝนต่อจากนี้ไปชีวิตจะสุขสบาย

0
159

4. วันพุธ

สำหรับคนที่เกิ ดในวันพุธ ต้องบอกก่อนแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะขัดสนและย ากลำบาก เจอปัญหาต่างเข้ามามากมาย โดยเฉพาะในเ รื่ อ งปัญหาความรัก แต่สุดท้ายมันจะค่อยดีขึ้นและผ่านไปเอง จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาปัญหาการเงิ นและการทำงานเข้ามาแบบไม่รู้จักจบจัก สิ้ น ทำให้คุณรู้สึ ก ว่าบางสิ่งบางอย่ าง ที่ทำลงไปไม่เห็นคุณงามความดีเลยหลังจากนี้เป็นต้นไป เ รื่ อ งราวดีจะปรากฏให้พบเจอ

คนที่เกิ ด ในวันพุธมักจะลำบ าก มาก่อนแล้วจะสุขสบายในทีหลัง ช่วงสัปดาห์หน้าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความรุ่งเรือง และมีเกณฑ์ที่จะถู ก สลากรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับใครที่ไม่เคย ถู กรางวัลมาก่อนหรือไม่เคยได้ โ ช ค ได้วาสนากับเขาบ้างเลย ขอแนะนำว่าตั้งแต่คืนนี้สวดมนต์ภาวนาในช่วงก่อนนอน

และทำสิ่งที่ ถู กต้อง ช่วยคนอื่นใน ย ามที่เขาเดื อ ด ร้ อน แน่นอนว่าคุณงามความดีของคุณจะส่งให้บุญวาสนาดีเข้ามาในชีวิตอย่ าง แน่นอน หาก โ ช ค ของคุณตรงกับสิ่งที่เราบอกในวันนี้ แนะนำว่าให้เก็บเอาไว้บอกให้ผู้อื่นได้รับรู้ ขอให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตของคุณ

3. วันอังคาร

สำหรับคนที่เกิ ด ในวันอังคาร นับได้ว่าเป็นวันดีมีชัย คนที่เกิ ด ในวันนี้ชีวิตมักจะลำบ ากมาก่อน และจะมีความสุขความรุ่งเรืองตามมา เ รื่ อ งราวดีในชีวิตของคุณที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นเ รื่ อ งราวที่ทำให้คุณมีความสุข แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อมีความสุขก็ย่อมมีความทุ กข์ เกิ ด ขึ้นเสมอ จะเห็นได้ชัดว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะลำบ าก ย ากเย็น มีเ รื่ อ งให้ ทุ กข์ ร้อนใจอยู่เสมอ ทำดีมักจะไม่ค่อยได้ดี ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมักจะเจอเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานที่คอยชี้แนะ

และคอย พย า ย ามขั ด ขวางความรุ่งเรืองของคุณและแน่นอนว่าเป็นช่วงที่หม ด ทุ กข์ เ รื่ อ งราวต่างที่ผ่านมาตลอด 4 ปีนั้นจะค่อยจางหายไปจนถึงกลางปีหน้า บอกเลยว่าสิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่และเป็นสิ่งที่ดีมีคุณธรรมนำใจ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตของคุณมีแต่ความรุ่งเรือง

แนะนำว่าช่วงนี้ให้ระมั ด ระวั ง เพื่อนร่วมงานบางคนอาจเกิ ด ปัญหาหนี้สิ น ให้คุณได้ช่วงสัปดาห์หน้าเป็นช่วงสัปดาห์ที่ดีมีเกณฑ์ได้ ก อ บ โ ก ย เงิ น ทองมากมายก่ายกอง ใครที่ไม่ได้เจอเพื่อนสนิทหรือยังไม่มีคู่จะได้พบเจอ จะได้พูดคุย หากเ รื่ อ งราวที่เรานำมาบอกในวันนี้ตรงกับใจของผู้อ่ า นแนะนำว่าให้เก็บเอาไว้ ผู้ที่บอกบุญให้กับผู้อื่นได้รับรู้ขอบุญนี้จงส่งผลไปถึงคุณที่เกิ ด ในวันอังคารด้วยเถิด

2. วันศุกร์

สำหรับคนวันศุกร์ เด่นชัดมากในเ รื่ อ งของชีวิต ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาชีวิตของคนค่อนข้างที่จะ ต ก ระกำลำบ าก เหนื่อยกับการใช้ชีวิต เหนื่อยกับปัญหาที่เข้ามาไม่รู้จบ ครอบครัวไม่มีเงิ น ไม่มีทองที่จะใช้จ่ายให้พอในแต่ละวัน

จะต้องกู้หนี้ยืมสินคนอื่นอยู่เรื่อยมาจะเห็นได้ชัดว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ 6 เดือนก่อนชีวิตของคุณเริ่มเข้าที่เข้าทางจนถึง ณ ปัจจุบัน มีเ รื่ อ งราวดีเกิ ด ขึ้นมากมาย คนรอบตัวคนรอบกายคอยชี้แนะและคอยสนับสนุนให้คุณทำงานและสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดี ชีวิตคนจะเริ่มพลิ ก ไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่ช่วง สิ้ น ปีนี้เป็นต้นไป

จากที่เคย เหนื่ อ ย และท้อจะเริ่มดีขึ้น ความสุขความรุ่งเรืองจะเป็นดั่งที่คุณได้ปรารถนาและวางแผนเอาไว้ ช่วงนี้อาจจะต้อง เหนื่ อย หน่ อ ย แต่รับรองหรือว่า ร ว ย แน่ สำหรับใครที่มองหาตัวเลขที่ทำให้คุณนั้นมี โ ช ค มี ล าภ ช่วงนี้อยู่ในระดับปานกลาง มีเกณฑ์ ถู ก รางวัลบ้างสำหรับคนที่มีวาสนาพอขอแนะนำให้ช่วงนี้สวดมนต์ภาวนาก่อนนอน

อุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ ล้ ม ห ายไปแล้ว และผู้ที่คอยปกปักรั กษ าคุณในช่วงที่ลำบ าก ทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันแล้วชีวิตจะมีบุญกุศลหนุนนำ อย่ างแน่นอน ขอให้เชื่ อ และทำในสิ่งที่เราบอก ขอคุณงามความดีนี้จงส่งไปถึงคนที่เกิ ด ในวันศุกร์ คนที่บอกบุญเ รื่ อ งราวเหล่านี้ให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยเถิดสาธุ

1. วันพฤหัส

คนที่เกิ ด ในวันพฤหัสบดี คนเกิ ด ในวันนี้มักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน เป็นคนที่คิดก่อนพูดและคิดก่อนทำ แต่ในบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ดูรีบร้อนไปหน่อย ชีวิตของคนที่เกิ ด ในวันพฤหัสบดีนับไว้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้นย ากลำบากมากที่สุด และในปีนี้ทั้งปีเป็นช่วงชีวิตที่เหนื่อยมากที่สุดเช่นเดียวกัน เ รื่ อ งราวของคุณส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะติดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและการหาเงิ น โดยเฉพาะ ความรักก็อยู่ในระดับปานกลางเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีปะปนกันไปตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปขอแนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา สร้างบุญสร้างบารมีให้กับตนเอง สร้างความสุข สร้างมิตรสหาย แล้วจะมีเ รื่ อ งดีเกิ ด ขึ้นในช่วงต้นปีหน้า

ขอให้ทำตามอย่ างมีความสุข เพราะสิ่งที่เราบอกนั้นกันกองออกมาแล้วว่าคนที่เกิ ด ในวันพฤหัสบดีกำลังจะมีโ ช ค ที่เกี่ยวข้องกับการเงิ น และการงานและจำเป็นที่จะต้องใช้มิตรสหายเพื่อนร่วมงาน คนที่ไว้ใจได้เข้ามาช่วย เข้ามาช่วยคิดเจรจา ดังนั้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่ า ลืมที่จะสร้างมิตรไมตรี เพราะเขาเหล่านั้นจะเป็นคนที่คอยช่วยและสนับสนุนให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองได้

หากสิ่งที่เรานำมาบอกในวันนี้เป็นเ รื่ อ งที่ดี ขอให้เก็บเ รื่ อ งดีเหล่านี้เอาไว้แล้วชีวิตของคุณ ในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาจะพบแต่เ รื่ อ งดีความสุขความเจริญ สาธุ