เตรียมเฮรับเงิน 2 ต่อ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “เราชนะ” บวกกับเงินพิเศษ 500 บาท

เตรียมเฮรับเงิน 2 ต่อ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “เราชนะ” บวกกับเงินพิเศษ 500 บาท

โครงการ “เราชนะ” ของกระทรวงการคลัง เตรียมแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ระบาดใหม่แก่ประชาชน เบื้องต้นมีประชาชน 2 กลุ่ม ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คือ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 14 ล้านคน 2.กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย แต่ก็ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งว่า จะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไม่

สำหรับ “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรคนจน) ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ต่ออายุเงินพิเศษ 500 บาท สำหรับใช้จ่ายซื้อสินค้าบริโภคอุปโภค 3 เดือน ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.64 มีการคาดการณ์ว่า หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะได้รับเงินจากโครงการ “เราชนะ” จำนวน 3,500 บาท 2 เดือน บวกกับเงินที่รัฐบาลเพิ่มให้เดือนละ 500 บาท รวมจะมีเงินเข้า 4,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.