เตรียมเฮ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ต้องลงทะเบียน รับ 7,000ทันที 

เตรียมเฮ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ต้องลงทะเบียน รับ 7,000ทันที 

โครงการ เราชนะ กำหนดให้เงินเยียวยาจำนวน 3,500บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค.64) รวม 7,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ได้มีข้อกำหนดของผู้ที่จะมีสิทธิโครงการ เราชนะ ดังต่อไปนี้

1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม. 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

6.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ล่าสุดเกี่ยวกับข้อสงสัยของประชาชน ทาง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้อัตโนมัติ ถ้ารายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เเละในส่วนของ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ เราชนะเเบบอัตโนมัติอยู่เเล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มตามฐานรายได้ต่อปี ดังนี้

1. กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีp

2. กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้ว และจะได้รับเงินเยียวยาจาก เราชนะ ครั้งนี้ด้วยโดยที่ ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งระบบจะดำเนินการโอนเงินให้อัตโนมัติผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งเป็น

กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้เงินอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,400 บาท

สำหรับกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,600 บาท

ทั้งนี้ทางระบบจะได้รับโอนเงินครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนที่จะโอนเงินให้ทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงิน 5,400 บาท หรือ 5,600 บาท

ขอบคุณ ข่าวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.