เตือนอันตรายมาก ยางล้อรถบวมแบบนี้ห้ามเอามือไปจับ

เตือนอันตรายมาก ยางล้อรถบวมแบบนี้ห้ามเอามือไปจับ

5 อาการผิดปกติของ ย า ง รถยนต์ที่บอกว่ากำลังมีปัญหารีบเข้าอู่โดยเร็ว

1 พวงมาลัยจะสั่น รถจะเด้งทั้งที่ขับช้า

เวลาขับรถนั้นผู้ขับขี่จะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของรถเลย หากรู้สึกถึงการ สั่ น ของพวงมาลัย รถเด้งๆ ทั้งที่ ขั บ ช้ า ก็ควรจะรีบเข้าอู่โดยเร็วเพื่อให้ช่างดูอาการของย างรถและส่วนอื่นๆ ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ ก่อนที่มันจะร้ า ย แ ร งไปมากกว่านี้

2 เวลาขับรถลุยแอ่งน้ำแล้วรถแฉลบ

แม้จะเป็นเพียงแอ่งน้ำตื้นๆ แต่รถดันแฉลบได้ ซึ่งก็แปลได้ง่ายๆ ว่า ด อ กย างคงหมดแล้วหรือไม่ก็ ด อ กย างตื้นเกินไป ทำให้รีดน้ำได้ไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งแบบนี้ อั น ต ร า ยมากๆ เหมือนกัน

3 ย า ง ล ม รถอ่อนผิดปกติ

หากรู้สึกว่าย างลมรถอ่อน แล้วจะต้องคอยเติมลมบ่อยๆ อาจจะเป็นเพราะว่าย างซึม ย า ง รั่ วก็ได้แบบนี้ก็ไม่ควรปล่อยไว้จะต้องรีบเข้าเช็คย างทันทีเลย ในหน้าย า ง อาจจะมีรอยขีด รอยทิ่มของอะไรที่แหลมๆ คมๆ ก็ได้ หากไม่เห็นว่ามีอะไรทำให้รั่วแล้วย างลมยังอ่อนบ่อยแสดงว่ามันก็ไม่ปกติแล้วจะร้องรีบเปลี่ยนย างเลย

4 ด อ กย างสึกไม่เท่ากัน

เวลาเราใช้รถเราก็ใช้พร้อมกัน 4 ล้อ ด อ กย างเลยมักจะต้องสึกไปพอๆ กันแน่นอนแม้ว่ามันจะไม่เท่ากันทุกเส้นก็ตาม หากรู้สึกว่าล้อย างสึกก็ควรจะสลับย างล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังทุก 10,000 กิโลเมตร จะทำให้ใช้งานย า ง ล้อได้อย่ างเท่ากัน

5 เวลาปล่อยพวงมาลัยแล้วรถไม่ตรง

เวลาเราขับรถแล้วหาปล่อยพวงมาลัยสัก 3 วินาทีแล้วรถไถลไปทางใดทางหนึ่ง รถไม่ตรง อาจทำให้ผิดเลนบ้าง ตกข้างทางบ้าง แบบนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องดี อั น ต ร า ย สุ ด ขี ดแล้ว จะต้องนำรถไปตรวจสอบโดยเร็ว อาจจะมีอะไรผิดปกติ เช่น ด อ ก ย า งสึกไม่เท่ากัน เพลาล้อ ลู ก ห ม า ก ศูนย์ล้อ มีปัญหา รีบเช็คโดยด่วนก่อนจะไม่ทันการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.