เพิ่มอีก 5 จังหวัด ข อควา มร่วมมือง ดออกจากบ้าน

เพิ่มอีก 5 จังหวัด ข อควา มร่วมมือง ดออกจากบ้าน

วันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้ปรับปรุงสรุปช่วงเวลา ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน โดยมีเพิ่มเติมอีก 5 จังหวัด รวม 28 จังหวัด ประกอบด้วย

ภาคเหนือ

1.แพร่ 23.00-03.00 น. 2.อุทัยธานี 23.00-04.00 น.

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

1.ชัยนาท 23.00-04.00 น. 2.นครนายก 23.00-04.00 น.3.นครปฐม 23.00-04.00 น.4.นนทบุรี 21.00-04.00 น.5.ปทุมธานี 21.00-04.00 น.6.เพชรบุรี 23.00-04.00 น.7.ราชบุรี 23.00-04.00 น.8.สมุทรปราการ 21.00-04.00 น.9.สมุทรสาคร 23.00-04.00 น.10.สุพรรณบุรี 23.00-04.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ชัยภูมิ 23.00-04.00 น.2.นครราชสีมา 23.00-04.00 น.3.บุรีรัมย์ ตลอดทั้งวัน4.บึงกาฬ 23.00-04.00 น.5.ยโสธร 23.00-04.00 น.6.หนองคาย 23.00-04.00 น.7.อุบลราชธานี 23.00-04.00 น.

ภาคใต้

1.กระบี่ 22.00-04.00 น.2.ตรัง 22.00-03.00 น.3.ปัตตานี 22.00-04.00 น.4.พัทลุง 24.00-03.00 น.5.ภูเก็ต 24.00-04.00 น.6.ยะลา 22.00-04.00 น.7.ระนอง 22.00-04.00 น.8.สงขลา 22.00-04.00 น.9.สุราษฎร์ธานี 22.00-04.00 น.

สำหรับ 5 จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมา คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ กระบี่ ปัตตานี และภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published.