เราชนะ จ่ายค่าเช่าบ้านได้แล้ว แม้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้ “เราชนะ” ได้

 เราชนะ จ่ายค่าเช่าบ้านได้แล้ว แม้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้ “เราชนะ” ได้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แม้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้ “เราชนะ” ได้มีคนเป็นห่วงว่า ประชาชนที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟน จะไ ม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการเราชนะ

ตอนที่เราทำแผนกัน ทีมงานคิดละเ อียด ทุกเรื่องเพื่อไ ม่ให้คนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือตกหล่นไป เราได้วางรูปแบบไว้แล้วว่า แม้จะไ ม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้ “เราชนะ” ได้

ทั้งนี้ เราดูจากผลสำรวจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสา รสนเทศและการสื่อสา รในครัวเรือน พศ. 2562 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ว่าประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 56.7ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 89.6 ของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เข้าถึงอินเตอร์เน็ตค่อนข้างสูงคือ ร้อยละ 96.4สำหรับประเด็นนี้ กลุ่มที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคน ซึ่งไ ม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ แต่จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรโดยตรง

คนที่อาจจะไ ม่มีบัตรสวัสดิการและไ ม่มีสมาร์ทโฟน เราก็ได้ประสานงานกับธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนได้ ซึ่งได้รับการยืนยันมาแล้วว่าทำได้ทั้งนี้ก็เพราะ เราได้วางรูปแบบให้มีเวลาลงทะเบียน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ ดังนั้น คนที่มีสิทธิตามเงื่อนไขโครงการ เช่น ไ ม่เป็นข้าราชการ ไ ม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.ประกันสังคม มีรายได้พึงประเมินไ ม่เกิน 3 แสนบาท ฯลฯจะมีเวลาพอที่จะไปรับความช่วยเหลือในการลงทะเบียน

ลงทะเบียน "เราชนะ" เตรียมเปิดให้รับสิทธิ์เงิน 7,000 บาท 29 ม.ค.นี้

มีคำถามอีกว่า ทำไมไ ม่จ่ายเงินเข้าบัญชี แล้วให้ถอนเป็นเงินสดได้ จะได้ใช้จ่ายเงินได้ตามใ จชอบ เรื่องแรกเลยคือ เรื่องกำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ระบ าดของโควิ ด การสัมผัสธนบัตร จึงเป็นเห ตุที่อาจติดเ ชื้อโควิ ดได้ ไ ม่เพียงแต่เท่านั้น เรายังคิดถึงเรื่องลดการแออัดที่ประชาชนจำนวนมาก ที่จะไปต่อคิวกดเงินสดออกจากตู้ ATM ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสนับสนุนมาตรการควบคุมการแ พร่ระบา ดของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ เห ตุผลสำคัญอีกประการก็คือ ความต้องการที่จะกระตุ้ นเศรษฐกิจรากหญ้า และให้เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชน เพราะร้านค้าที่รับซื้อหรือรับบริการจะเป็นร้านเล็กๆ เรามีเป้ าหมายที่จะช่วยเหลือคนตัวเล็ก และให้เงินหมุนหลายรอบในระบบเพื่อช่วยเหลือการใช้เงินในชีวิตประจำวันของคนตัวเล็กให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและครั้งนี้จะเปิดกว้างให้เป็นบริการทั่วไปได้ ซึ่งรวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ และอื่นๆ อีกมาก คนที่จะจ่ายค่าเช่าบ้าน ก็สามารถให้ผู้รับเงินเปิด แอพพ์ถุงเงิน เพื่อให้เราใช้เงินในแอพพ์เป๋าตังจ่ายได้ หรือแม้แต่นำเงินสดที่ประหยัดได้จากการใช้วงเงินเราชนะ ที่นำไปใช้จ่ายในส่วนนั้นได้

ที่มา Matichon

Leave a Reply

Your email address will not be published.