เศรษฐวุฒิ เผย ด ว งชะตาลัคนาราศีใดบ้าง ที่จะได้โชคลาภจากคู่ครอง

เศรษฐวุฒิ เผย ด ว งชะตาลัคนาราศีใดบ้าง ที่จะได้โชคลาภจากคู่ครอง

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีเมษ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมักจะพบเจอเ รื่ อ งน่าประหลาดใจอยู่เสมอ อาจเดิน อยู่แล้วพบเพื่อนที่กำลังเกิ ดอุ บั ติ เห ตุ และท่านต้องเข้าไปช่วยเหลือพาเขาส่งโรงพย าบาล หรือใครทำอะไรนิด หน่อย ท่านก็อาจหงุดหงิดจนใจเต้นแรงก็เป็นได้ ผู้ที่ใส่ร้ า ยท่านเป็นผู้ที่กำลังจะได้รับเคราะห์ร้ า ยและจากลาท่านไป ไม่สามารถทำร้ า ยท่านได้อีก ไม่ควรลงทุนในกิจการต่าง ด้วยวงเ งิ นจำนวนมาก บริวารที่คุ้นเคยสนิทสนมอาจลาจากท่านไปด้วยเหตุผลต่าง นานาของเขาเอง มีการก่อสร้างใกล้บ้านเรือนของท่าน มักจะเข้าใจผิดผู้ใกล้ชิดโดยไม่เป็นธรรม การงานที่เคยสงบเรียบร้อยจะเริ่มส่อเค้าความวุ่นวายและตึงเ ค รี ย ดขึ้นมาก

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านควรระมัดs ะวั งของเก่า ของโบราณ หรือพระบูชาในบ้านจะสูญหายหรือเสียด้วยความประมาทเลินเล่อของคนในบ้าน หลังวันที่ 5 ธันวาคมไปแล้ว ท่านควรเริ่มลงมือปรับปรุงบ้านเรือนหรือทำให้ที่อยู่อาศัยของท่านวุ่นวายด้วยการก่อสร้างปรับปรุงตามความต้องการของท่าน ก่อนที่จะมีผู้อื่นนำเ รื่ อ งสับสนวุ่นวายเข้ามาสู่บ้าน ของท่านเสียเอง คู่หมั้นคู่สมรสจะช่วยท่านหารายได้เสริม หรือแนะนำวิธีการหารายได้ใหม่ ให้ท่านได้ แต่เขาอาจจับตาดูความประพฤติท่านมากเสียหน่อยในระยะนี้ การค้าขายของท่านจะทำมาค้าขึ้น โดยเฉพาะกิจการค้าปลีก หรือค้าขายสิ่งของออนไลน์เป็นรายชิ้นเล็ก น้อย

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีมิถุน

ในรอบสัปดาห์นี้ หากบุคคลในบ้านดื่มสุราหรือเล่นการพนัњ ท่านควรระมัด ร ะวั งและตักเต ือนก่อนเกิ ดเหตุรุ นแร ง คู่หมั้นคู่สมรสนำของอันแปลกประหลาดมาให้ ส่วนคนโสดจะพบรักกับชาวต่างชาติต่างภาษาในระยะนี้ ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้อื่น ผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนท่านในทางการงานอาจเปลี่ยนใจไปสนับสนุนคนอื่นที่สดใหม่กว่า ท่านควรระงับการพูดจาให้ความเห็นในเ รื่ อ งของผู้อื่น ถึงแม้เขาจะร้องขอคำแนะนำจากท่านก็ตาม ควรs ะวั งการเล่นโซเชี่ยลมีเดียต่าง การแสดงความคิดเห็นธรรมดา ของท่าน อาจไปกระทบความรู้สึกผู้อื่นจนเป็นการสร้างศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวก็เป็นได้

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีเ รื่ อ งต่าง ที่จะต้องคิดเป็นอันมาก ถ้าท่านเลิกคิดเสียเพียงอย่างเดียวจะสบายไปอีกหลายเ รื่ อ ง หลังจากที่ดาวเสาร์จรขึ้นเล็งลัคนาของท่านในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ควรร ะวั งการ เ สี่ ย ง โชค เ สี่ ย ง ภัยในทุก เ รื่ อ ง เพราะท่านอาจได้ไม่คุ้มเสีย อาจได้ลาภที่ท่านไม่ควรจะได้ หรือได้รับสิ่งของของขวัญที่มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจน ความผันแปรต่าง ของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบถึงท่าน ได้ง่ายในทุกกรณี ไม่ควรหักโหมในการลงทุนในกิจการใด ทั้งสิ้น พี่ป้าน้าอามีอิทธิพลที่จะช่วยเหลือท่านได้พอสมควร บริวารบุตรหลานจะเฉลียวฉลาดในการศึกษาเล่าเรียนเป็นที่น่าชื่นชมบินดี คนรักคู่ครองปั่นป่วนรวนเร

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีสิงห์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านตั้งใจจะทำอะไรก็ตามมักจะทำได้สำเร็จรวดเร็วในระยะนี้ โดยเฉพาะงานที่ทำร่วมกับญาติพี่น้อง ความเ บื่ อหน่ายเกียจคร้านในการงานไม่สามารถเอาชนะความตั้งใจดีของท่านได้ ถ้ามีการข า ดแคลนทุนทรัพย์ ญาติผู้ใหญ่จะสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง แต่ควรระมัดร ะวั งในการใช้ทุนรอนของผู้อื่นในทางการงาน ควรงดความประพฤติที่มีความ เ สี่ ย ง ด้านสุขภาพในทุกกรณี หากท่านเ จ็ บป่ ว ยเล็กน้อยควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียดโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจ บานปลายเป็นเ รื่ อ งใหญ่โตเรื้อรังได้ ท่านคาดหมายเหตุการณ์ต่าง ไม่ค่อยผิดพลาด บริวารญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลนำวัตถุมงคลของขลังมาให้

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีกันย์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ควรเดินทางไปไหนไกล ตามคำบอกเล่าของผู้อื่น อาจมีเ รื่ อ งขั ด แ ย้ งกับบิดาหรือญาติพี่น้องฝ่ายบิดาของท่านในเ รื่ อ งทรัพย์สินสิ่งของ ญาติผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ดีต่อท่านจะสนับสนุนช่วยเหลือการงานอย่างดีจนญาติพี่น้องคนอื่น ตาขวางใส่ท่านอย่างช่วยไม่ได้ จะมีการพูดคุยกันถึงเ รื่ อ งเก่า ในวงศ์ตระกูลทำให้สายสัมพันธ์เข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรดูแลบริวารอย่างใกล้ชิด เพราะหลังจากดาวเสาร์ย้ายเข้าร่วมดาวพฤหัสฯ ในเรือนปุตตะของท่านในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว อาจมีเ รื่ อ งสับสนอลหม่านเกิ ดขึ้นในห มู ่บริวารของท่าน ควร ร  ะวั งลูกเล็กเด็กแดงในปกครองให้อยู่ในสายตาตลอดเวลา

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีตุล

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านโชคดีมีชัยชนะในการแข่งขันประกวดและประมูลต่าง การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้ามักแม่นยำ โดยเฉพาะเ รื่ อ งการเ งิ นรายได้ อาจนำลาภผลที่ได้ไปต่อยอดให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้น การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเ งิ นเป็นไปด้วยความซื่อตรง แต่อาจเป็นเหยื่อของผู้ทรยศคดโกงได้ง่าย ผู้ที่อย า กใหญ่โตแทนท่านจะก้าวร้าวมากขึ้น บ้านเรือนอยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้น บริวารอาจเจ็ບป่ ว ยจนไม่สามารถทำงานได้ หรือลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขาเอง การใช้เส้นทางประจำอย่างรีบร้อนฉุกละหุกมักมีข้าวของแตกหักเสียหาย ญาติพี่น้องจะมีเ รื่ อ งสับสนวุ่นวาย เดือดร้อนถึงท่าน

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีพิจิก

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำกิจการต่าง มากขึ้นเท่าไร อุปสรรคข้อขัดข้องก็มากขึ้นเท่านั้น มีรายจ่ายมากแต่รายได้ก็มากขึ้นด้วย จะได้ลาภเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือเ งิ นสดจากการขายของต่าง ควรจัดการบ้านเรือนให้ปลอดมอดมดปลวกต่าง ที่กำลังแพร่พันธุ์อยู่ในบ้านของท่าน บริวารทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทำงานให้ท่านด้วยความขยันขันแข็ง ท่านต้องการสิ่งใดจะไม่พ้นความพย าย ามไปได้ โดยเฉพาะการเพิ่มพูนวิทยฐานะ ท่านชาวราศีนี้ที่มีความรักไม่ควรแสดงความขั ด แ ย้ งกันให้ประเจิดประเจ้อเกินไปนัก ท่านที่ยังโสดควรรอไปอีกสักระยะ หนึ่งก่อน คนที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษหรือมีคดีความ เหตุการณ์จะดีขึ้นเร็ว นี้

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีธนู

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีเ รื่ อ งที่จะต้องไตร่ตรองมาก เกี่ยวกับการที่ท่านได้รับเชิญให้เดินทางไกล โดยเฉพาะไปในงานรื่นเริงหรือมงคลสมรสต่าง รวมถึงการทำงานตามตำแหน่งต่าง ด้วย เพราะอาจมีเหตุ การณ์เปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝัน มีเ รื่ อ งยุ่งย ากสับสนเกี่ยวแก่การเ งิ นรายได้และทรัพย์สินต่าง ของท่าน เพื่อนบางคนมีความเจริญก้าวหน้าในทางการงานสูงขึ้น แต่กลับทำตัวขัดขวางความเจริญของท่าน ผู้ที่เคยยืมเ งิ นท่านบ่อย จะกลับมา ไม่ควรคาดหวังเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ห่างไกลเกินไปนัก ยังไม่ควรร้องขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง พี่ป้าน้าอาในระยะนี้ เพราะเขาก็กำลังอยู่ในภาวะลำบากเหมือนกัน

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีมังกร

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับความเมตตากรุณาจากผู้ใหญ่ในการทำงาน มีผู้เข้าใจและเห็นใจในการตั้งใจจริงต่อกิจการต่าง ของท่าน แต่ถึงแม้ท่านจะสามารถอยู่ในความสงบในขณะที่บริวารสนุกสนานกันอย่างครึกครื้น แต่ท่านก็ยังมีความເครียດกังวลอยู่มาก อันเนื่องมาจากดาวเสาร์จรเข้าร่วมพฤหัสฯ ในราศีของท่าน จะมีการต่อสู้กับสิ่งเร้าและเ รื่ อ งกวนใจจากสิ่งแวดล้อมอย่างสุดกำลัง หากท่าน ตั ดสินใจสงบจิตสงบใจนั่งวิปัสสนากssมฐานในระยะนี้ ท่านจะสามารถปฏิบัติได้ดี ได้รับของขวัญของรางวัลจากผู้ใหญ่ บริวารที่อยู่มานาน จะแสดงความไม่ซื่อตรงให้เห็น ปลาย สัปดาห์อาจมีข่าวดีเ รื่ อ งลาภผลที่จะเข้ามาเร็ว นี้

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีเพื่อนฝูงหรือมิตรสหายใหม่ เป็น ชาวต่างชาติต่างศาสนา อาจได้ใกล้ชิดหรือคบค้าสมาคมกับพระสงฆ์องค์เจ้า จะสนใจเ รื่ อ งวิชาประวัติศาสตร์หรือไสยศาสตร์ลึกลับต่าง สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ให้กระจ่างแจ้งได้ โดยเฉพาะเ รื่ อ งการงานที่เกี่ยวกับทางไกล มีโชคลาภจากการเดินทางไกลและการแสวงหาโชคลาภในต่างจังหวัดไกล บริวารอยู่ในคำสั่งของท่านอย่างเคร่งครัด คู่หมั้นคู่สมรสใช้ไหวพริบของเขาช่วยเหลือการงานของท่านได้อย่างดี และจะมีบทบาทในการงานท่านเพิ่มขึ้น หลังวันที่ 5 ธันวาคม เ งิ นโบนัส หรือเ งิ นปันผลระยะย าวจะมีปัญหา ท่านอาจไม่ได้รับจ่ายตามที่คาดหวัง

ท่านที่เ กิ ดในลัคนา (ลั) ราศีมีน

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะตื่นเต้นสนุกสนานกับเหตุการณ์ที่ได้พบเห็น ได้รับข่าวดีหรือเอกสารสำคัญทางการเ งิ น หรือมีผู้นำหนังสือสำคัญที่ซื้อขายได้มาขายให้ท่าน คู่หมั้นคู่สมรสนำลาภมาให้เป็นอันมาก ท่านมีบทบาทในห มู ่ชนที่ท่านอยู่อาศัยมากขึ้น ได้ข่าวว่าจะมีลาภใหญ่ แต่กว่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาอีกหลายวัน การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้ายังไม่แน่นอนเสียทีเดียว บ้านเรือนที่อยู่อาศัยมั่นคงเป็นปกติดี กิจการเกี่ยวแก่ไร่นาสวนได้ผลดีมาก ผู้คนในบ้านทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะการรั กษ าความปลอดภัย การลงโทษผู้น้อยด้วยความรุ นแร งไม่ว่าจะเป็นไปด้วยความหวังดีก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ที่มา : khaosod

Leave a Reply

Your email address will not be published.