เหตุผลที่ไทย ยังไม่สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า

เรื่องรถไฟฟ้า ที่รัฐบาลไทยไม่สนับสนุนนั้น พอจะประมวลเหตุผลได้ดังนี้

1 ภาษีน้ำมัน ที่เป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาลจะสูญหายไป

2 อุตสาหกรรมรถยนต์แบบเดิม อาจต้องล่มสลายเลิกกิจการ ปัจจุบันเรียกได้ว่า อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานหลักของประเทศไทยซึ่งมี คนไทยจำนวนมากทำงานอยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ หากว่าอุตสาหกรรมรถยนต์นี้ต้องยกเลิกไป แทนที่ด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า รัฐบอกว่าได้ว่าคนไทยหลายแสนคนตกงานแน่นอน

3 ข้ออ้างเรื่องรถไฟฟ้า ว่าสร้างมลพิ ษ มากกว่า รถที่ใช้เครื่องยนต์ (อันนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากบริษัทน้ำมันและรถยนต์เดิมเป็นฝ่ายโต้แย้ง) เรื่องรถไฟฟ้านั้น เป็นแนวโน้มของโลกมาไม่น้อยกว่า 5-6 ปีแล้ว ดังนั้นที่ประเทศเราไม่มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องรถไฟฟ้า นั่นเป็นเรื่อง วิสัยทัศน์ และความรอบรู้ของผู้บริหารรัฐบาลโดยแท้..

เพราะหลายประเทศทั่วโลกก็สนับสนุนการใช้รถไฟฟ้ากันมานานร่วม10ปีแล้ว จะแก้เรื่อง รายได้ภาษีจากน้ำมัน หรือจะวางแผนปรับตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิม ก็มีเวลาคิดวางแผนได้ตั้งแต่ 5-6 ปีก่อน ไม่ใช่ หยุดโลกหยุดเวลา ไม่ทำอะไรแบบที่ผ่านมา
แล้วก็บอกให้ประชาชนใช้น้ำมันแพงๆกันต่อไป สูดดมฝุ่นควัน PM 2.5 กันต่อไปแบบทุกวันนี้

เรื่องมลพิษจากแบตเตอรี่ นี่ก็แก้ได้แน่ครับ ขนาดกากพิษนิวเคลียร์มนุษย์ยังมีปัญญาจัดการประสาอะไรกับกากพิษแบตเตอรี่ ที่เทียบกับฝุ่นควันพิษที่ผลิตออกมาจากรถยนต์ทุกคัน ทั้งเบ็นซินและดีเซล..อันไหนมันทำร้ายมนุษย์มากกว่ากันหลายรัฐบาลทั่วโลก เค้าแบนรถยนต์เครื่องสันดาปกันหมดแล้ว

ถ้ารูปการณ์เป็นแบบนี้ ประเทศไทยคงต้องเป็นแหล่งระบายเทคโนโลยี่เครื่องยนต์สันดาป ทั้งจากญี่ปุ่นและยุโรปค่อนข้างแน่
เพราะรัฐบาลเรา ห่วงรายได้จากภาษีน้ำมัน และอุ้มธุรกิจรถยนต์เก่า

จะวางแผนปรับตัว อุตสาหกรรมรถยนต์ดั้งเดิมก็ทำไป ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วบอกกลัวผู้ประกอบการเก่าเดือดร้อน แต่ริดรอนสิทธิ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่จะประหยัดค่าน้ำมัน และต้องทนสูดอากาศพิษจากเครื่องยนต์สันดาป..นโยบายสนับสนุน รถไฟฟ้า ควรจะออกมาเป็นรูปธรรมเสียทีได้แล้วครับ

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.facebook.com/photo?fbid=2608714662498968&set=a.175004685869990

Leave a Reply

Your email address will not be published.