แม่นมาก เลขท้า ยบั ตรประชาชน บอกนิสัยได้

แม่นมาก เลขท้า ยบั ตรประชาชน บอกนิสัยได้

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ สำหรับคนที่ชอบดูด วง มีคว ามเชื่ อเ รื่ อ งด วง เ รื่ อ งโชค

ขอให้ท่านของทำนายดูนะ เลขท้ายบัตรประชาชนของท่าน ตรงกับเลขใด

บางคนเล่นแล้ว บอกตรง เป๊ะ 90% บางคนก็ไม่ ขอให้ใช้วิจารณญาณเอาครับ

ยังไงก็ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้ว

เลขท้ายเป็นเลข 0

เป็นคนที่มีคว ามเชื่ อมั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตตาธรรม จิตใจดีมีความรับผิดชอบสูง

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เฉลียวฉลาด ปราดเปรื่อง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอดเยี่ยม

เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า

และการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง จุดอ่อนของคุณเป็นคนที่มีโอกาส

แต่ต้องพลาดจังหวะดีๆ ในชีวิตไป หลายครั้ง ก็เพราะเกิ ดอาการ

ลังเลกล้าๆ กลัวๆ และไม่ชอบ เ สี่ ย ง

เลขท้ายเป็นเลข 1

แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำใน หน้าที่การงาน

อยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง

และคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่หาก

ไม่พอใจใครแล้ว เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดข า ด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี

คร่าได้ หย ามไม่ได้ ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร หากจำเป็นจริงๆ

ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิ สั ยละเอียดอ่อนในเ รื่ อ งความรัก

หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบ

ความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง

เลขท้ายเป็นเลข 2

แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตร-บริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดข า ด

ไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับ

คนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว จะมีเสน่ห์กับเ พ ศ ตรงข้ามเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง

แต่บางครั้งจะโดนอิจฉ าอยู่บ่อยๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่า

หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง

วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัวฐานะดีมีความสบายตามลำดับ

เลขท้ายเป็นเลข 3

แสดงถึงความทุกข์ใจ จะมีปัญหาเรื่อ งต่างๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อย

หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่ม

การเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม ร ะวั งจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3

เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัว หมายเลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก

เงาร้าง ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก

อย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิ ดเป็นความทุกข์ให้กับตนเองและหากช่วยเหลือใคร

แล้วจะหวังผลคืนได้ย าก เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้ๆ อย่างเดียว

แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัว

เลขท้ายเป็นเลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุ

แต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกัน เพราะคำว่า “แม่ทัพ” ก็รู้ความหมาย

อยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกน่ะ แต่หมายเลข 4

เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออก กล้า ตั ดสินใจ

แต่ ร ะวั งจะมีเ พ ศ ตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย

และไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะ

มีการเยินยอก็จะมีการติฉินนิ น ท าก่อน หากอดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึก

ของคนอื่นได้ละก็ชีวิตนี้รว ยใจสบายกายอย่างแน่นอน

เลขท้ายเป็นเลข 5

แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หากับเ พ ศ ทั่วไป มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง

ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้ กายแต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเอง

ย ามเดือดร้อน หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างย ากมาก เพราะหมายเลข 5

จะมีความสบายกาย แต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็น

ที่รักใคร่ของญาติมิตรหากดำ เนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะ

ประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียง

แต่ไม่ว่างานด้านไหนๆ หมายเลข 5 ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเ รื่ อ ง

ส่วนตัวบ้าง เช่น เ รื่ อ งความรักอย่าปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพา

อาศัยบุตร-บริวาร ในภายภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตเกิ ดความสุขตลอดกาล

เลขท้ายเป็นเลข 6

แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์

อย่าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก หมายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ “เงา”

ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ต้องแต่งตัวให้เกิ ด

จุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญ

ศีลจะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จ

ดีทั้งสิ้น หมายเลข 6 ต้องลดโทนเสียงลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึงอำนาจ

ความยิ่งใหญ่เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยิน ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้าน

การงาน เมื่อเกิ ดปัญหาใดๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอ

จะมีความสุขในบั้นปลาย

เลขท้ายเป็นเลข 7

อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7

เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจา

อยู่ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จ ร ะวั งจะมีปัญหาเ รื่ อ งรักๆ ใคร่ๆ

เกิ ดขึ้นในครอบครัว หรือเ รื่ อ งรัก 3 เส้าเกิ ดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่าง

ที่เกิ ดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก

เพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี

การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหมายเลข 7

เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนืองๆ หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 7 และก็ยอมเหนื่อยหน่อย

ในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน

และจะได้รับความสุขกับ มิตร-บริวาร

เลขท้ายเป็นเลข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์แต่ต้อง

หมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออก กล้า ตั ดสินใจ

รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้

ความช่วยเหลือ อย่าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนักอ ย่า

สนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปลายชีวิ ตจะมีฐานะดีเป็น ที่พอใจของ

วงศ์ตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลขท้ายเป็นเลข 9

แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า ทำงานด้วยสมอง

เป็นนักพูด หรือนักบรรย ายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เผยแพร่

ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัส เหนือคนทั่วไปบางครั้ง

สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ใครได้หมายเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์

จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.