โชคลาภไม่มี แนะแก้เคล็ด เปิดดวง เปิดวาสนาให้โชคลาภเข้าหา

โชคลาภไม่มี แนะแก้เคล็ด เปิดดวง เปิดวาสนาให้โชคลาภเข้าหา หลายคนซื้อหวยไม่ค่อยถูก มักเฉียดอยู่เป็นประจำ เป็นเพราะดวงโชคลาภไม่เด่น

วันนี้เรามีวิธี ปลดล็อคโชคลาภทำแล้วจะมีโชค เป็นการเปิดดวงเรื่องโชค ทำแล้วชีวิตจะราบรื่น เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสาย

 สิ่งที่ต้องเตรียม คือ ธูป 5 คู่, เทียนขๅวเล็ก 5 คู่, ดอกไม้ 5 คู่, เงินบาท 5 เหรียญ

วิธีการแก้

กล่าวต่อหน้าพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ ว่า ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาปคำแช่ง คำบนบานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม

ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วย บารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ลูกน้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัย และเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณี ได้โปรดเป็นสักขีพยาน ในการที่ลูกขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบ คำบนบาน คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

และ ณ กาลบัดนี้ ข้าพเจ้า ขอถือเพลานี้ขออโหสิกรรม ต่อเจ้ากรรมนายเวร ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน นับแต่อดีตชาติ ทุกภพทุกชาติ จวบจนถึงปัจจุบันชาติ ที่เคยได้ล่วงเกิน เบียดเบียนท่าน ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ทำให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านเป็นทุกข์ จะระลึกได้ หรือ ระลึกไม่ได้ก็ตามที บัดนี้ ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้ว

ขอท่านเจ้ากรรมนายเวทุกท่น โปรดเมตตา อโหสิกรรมต่อกัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าwเจ้าจะสร้างบุญกุศลหมั่นบำเพ็ญบารมี อุทิศต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกท่าน ขอทุกท่าน จงน้อมรับอนุโมทนา สาธุการ และ อโหสิกรรม ให้ข้าไเจ้าด้วย เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ เสร็จพิธีแล้ว นำสิ่งที่เตรียมไว้ใส่พานวางไว้ที่พระประธาน โดยไม่ต้องนำกลับ

 

 

แหล่งที่มา : RUAY365

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.