โซเ ซี ย ลต่างแ ช ร์ เด็กอินเดียทำนายโ ควิ ด-19 หมดเมื่อไหร่

โซเ ซี ย ลต่างแ ช ร์ เด็กอินเดียทำนายโ ควิ ด-19 หมดเมื่อไหร่

ในโลกโซเชียลมีการพูดถึง เด็กชายชาวอินเดีย อายุ 14 ปี ที่ก่อนหน้านี้ทำนายเรื่องการแพร่ระบาดของเ ชื้ อ โควิ ด-19 อ ย่ า งแม่นยำอ ย่ า งกับตาเห็น ล่าสุด เขาได้กำหนดวันที่ โควิ ด-19 จะสิ้นสุด ที่เราต้องมาพิสูจน์กันว่า จะเป็นจริงตามที่ทำนายหรือไม่

 

เด็กชายชาวอินเดีย

ชมคลิปเลย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *