ใครติดขัดมีปัญหาเงิน ลอง ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

 ใครติดขัดมีปัญหาเงิน ลอง ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ผลไม้ 9 อย่าง

2. น้ำชา 5 แก้ว

3. ดาวเรือง 9 ดอก

4. เทียน 2 เล่ม

5. ธูป 5 เล่ม

6. ผ้าขาวบาง 1 ผืน #ปูพื้นกลางบ้าน

7. หมากพลู 9 คำ

ไหว้กลางบ้าน…ปูผ้าขาวและของ

ต่างๆ วางบนผ้าขาว…หันหน้าเข้าบ้าน

กลางบ้านจากประตูบ้านถึงหลังบ้านแล้วหากลางบ้านหันหน้าเข้าบ้าน

เมื่อวางของเรียบร้อยแล้วจุดเทียนธูปแล้วกล่าว

ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือน บ้านเลขที่ …..บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้านำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเข้ามาทำกิจการ…….. หรืออยู่อาศัย ณ สถานที่แห่งนี้ ขอโปรดช่วยส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้ทำมาค้าขึ้น กิจการเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ขอท่านเปิดประตูเงินประตูทองให้ข้าพเจ้าไม่ขาดเงินไม่ทุกข์เรื่องเงินขอความสะดวกทุกๆทางและหากมีสิ่งใดที่ทำผิดไปไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาหรือไม่เจตนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามข้าพเจ้าขอขมากรรมขอโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ด้วยเถิด…สาธุๆๆๆ

วิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

เจ้าของที่เจ้าของทางในตัวบ้าน… ควรไหว้อังคารหรือเสาร์เที่ยงตรงควรทำ 3 เดือนครั้ง , 6 เดือนครั้ง , หรือใครสะดวกทุกเดือนก็ได้ค่ะลาของทานหรือแจกเป็นทานเมื่อธูปหมดดับเทียนเอามือจับที่พานแล้วกล่าว ขอเดนขอทางให้ลูกให้หลานกินเพื่อเป็นศิริมงคลด้วยเทอญ

Leave a Reply

Your email address will not be published.