ใส่บาตรตอนเช้า สร้างกุศล เสริมบารมี เงินทองเข้ามือไม่ขาด

ใส่บาตรตอนเช้า สร้างกุศล เสริมบารมี เงินทองเข้ามือไม่ขาด การใส่บาตร เป็นการทำบุญเป็นประจำของชาวพุทธ ซึ่งโบราณบอกไว้ว่า ทุกเช้าให้ใส่บาตรด้วยการ ตักข้าวใส่บาตร 3 ทัพพี และให้นึกน้อมถวายในใจ

 ทัพพีที่ 1 ถวายพระพุทธ

ทัพพีที่ 2 ถวายพ ระธรรม

ทัพพีที่ 3 ถวายพระ สงฆ์

เมื่อตักเสร็จแล้วนั่งคุ กเข่า รับพร แก้วน้ำที่เตรียมเอาไว้มาทำการกรวดน้ำให้กับบรรพบุรุษ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและอธิษฐานขอพร

สำหรับอานิสงส์ของการใส่บาตร การใส่บาตรการถวายสังฆทานในเวลาเช้า เป็นประเพณีที่หลายๆคนได้นับถือปฏิบัติและทำสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยมีความเชื่อกันว่า การทำบุญใส่บาตรนั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ดีให้กับตนเอง

 

แหล่งที่มา : postsod

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.