ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ทำตามวิธีโบราณ ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น

ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ทำตามวิธีโบราณ ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น เชื่อกันว่าทุกที่ย่อมมีเจ้าที่เจ้าทาง จึงมีการกราบไหว้บูชาเจ้าที่ วันนี้เรานำเรื่องราวความเชื่อมาบอกต่อกันค่ะ สำหรับสมัยโบราณเชื่อกันว่าทุกที่ย่อมมี เจ้าที่ เจ้าทาง ซึ่งการกราบไหว้เจ้าที่ เป็นการแสดงความเคารพ และหากไหว้ถูกวิธี ท่านจะช่วยปกป้อง

วิธีไหว้ศาลพระภูมิ ต้องเตรียมสิ่งของดังนี้

1. ส้ม 4 ผล ห้ามใช้ส้มโอหรือว่าส้มโอมือ เพราะว่าไม่เหมาะสม

2. อาหารปรุกสุกแล้ว

3. ขนมหวาน ที่เป็นสิริมงคล

4. ขนมน้ำดอกไม้ เอาไว้ใช้เป็นเครื่องแสดงการขอขมา

5.  พวงมาลัย ดอกไม้ที่เป็นมงคล

6. ธูปหอม 5 ดอก

ขั้นตอนการทำพิธีการไหว้พระภูมิเจ้าที่

1. ให้นำเครื่องไหว้ที่เตรียมไว้ทั้งหมดไปวางไว้ที่หน้าศาลพระภูมิ  แล้วจุดธูป 5 ดอก

2. ให้ท่องบทสวดเพื่อขอขมา โดยกล่าว นะโม 3 จบแล้ว ท่องตามนี้ อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

3. หลังจากนั้นให้อธิษฐานว่า วันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่เคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่คุณตาคุณยายก็ต้องขอโทษขออภัย สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ลองลอยไปกับอากาศ ที่จะทำความสะอาดในวันนี้ด้วยเถิด และก็ให้ทำการอธิษฐานขอพรตามความปรารถนา 

5. จากนั้นทำการปักธูป พอธูปหมดดอกก็ให้เริ่มทำความสะอาด

 

แหล่งที่มา : tnews , kapook, devmeu

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.