ດ່ວນໆ…ຄວາມຝັນຂອງຄົນລາວໃກ້ຈະເປັນຈືງແລ້ວ!…

ດ່ວນໆ…ຄວາມຝັນຂອງຄົນລາວໃກ້ຈະເປັນຈືງແລ້ວ!…
ຄວາມພະຍາຍາມ ບໍ່ເຄີຍທຳຮ້າຍຜູ້ຍິງຄົນນີ້
ເປັນປີແລກ ແລະ ເປັນ ຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ
ທີ່ສາມາດສ້າງປະຫວັດສາວ ໃຫ້ກັບປະເທດລາວ
ໃນການເຂົ້າ Top16 ໄດ້ ຂອງການປະກວດ Miss Universe
  
Top16 Congratulations to Payengxa lor
Miss Universe Laos
ປະເທດລາວ ສໍາເລັດເປີດປະຕູສູ່ຈັກກະວານ 2022!
– ຂ່າວໃຫຍ່ ຂ່າວດີ ຂອບໃຈນ້ອງປ່າ ທີ່ນໍາຄວາມສຸກ ຄວາມພູມໃຈມາໃຫ້ຊາວລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published.