ປະໂທ້…ປະສົບການ ຂອງນ້ອງ ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້

ອີກຈັກຫນ່ອຍ ມາລົມກັບນ້ອງ ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ສຳລັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໄດ້ຜ່ານ ເຂົ້າຮອບ

Top16 ແລະ ຈະມາແຈ້ງ ວັນທີຈະບິນກັບປະເທດລາວ

ນ້ອງ ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ແຊ໌ປະສົບການ ການເກັບໂຕໃນກອງແມ່ ແລະ

ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໄດ້ເຂົ້າ TOP 16 ຈາກ 84 ຄົນຈາກ 84 ປະເທດ ແລະ ຈະມາຂໍຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຄອຍເປັນກຳລັງໃຈຊ່ວຍໂຫວດຊ່ວຍແຊ໌ໃຫ້

ນ້ອງ ປ່າເຢັ້ງຊາລໍ່

ຄຣິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.