ສະຫງ່າງາມ ເອກອ້າງຄວາມເປັນລາວ ເຜົ່າມົ້ງ ຜືນແຜນດິນປະເທດລາວ

ສະຫງ່າງາມ ເອກອ້າງຄວາມເປັນລາວ ເຜົ່າມົ້ງ ຜືນແຜນດິນປະເທດລາວ ກັບມີຊື່ຊຸດທີ່ວ່າ

ເອກະລັກ 3ຊົ່ນເຜົ່າ ກັບການນຳສະເຫນີ ລາຍຜ້າ , ແຄນ ດອກຈຳປາ ແລະ ສັນຍາລັກ ທຸງລາວ ດ້ວຍຊຸດປະຈຳຊາດ.

ປະດິດຄິດສ້າງອອກແບບໂດຍຄົນລາວ 100% ຢ່າງລະອຽດ ປານີດ ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສວຍງາມ ອັນເປັນຊາດຕິພັນຂອງລາວ ໄດ້ຢ່າງລົງໂຕ

ເອກະລັກ 3ຊົ່ນເຜົ່າ ຊຸດປະຈຳລາວ ທີ່ພວກເຮົາພູມໃຈ
ຊຸດປະຈຳທີ່ເປັນເອກກະລັກ ໂດຍພວກເຮົາຢາກສົ່ງເສີ່ມ Designer ລາວ ແລະ ຄົນອອກແບບກໍ່ເປັນ
Designer ຫນຸ່ມນ້ອຍ ອາຍຸພຽງແຕ່ 21 ປິ ນີ້ຄືສິ່ງຫນື່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກສື່ ວ່າຄົນລາວກໍ່ບໍ່ແພ້ຊາດໄດ ພູມເຮົາພູມໃຈທີ່ເກີດບົນ ຜືນແຜ່ນດິນລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published.