ເຮົາມາຮ່ວມກັນແຊຣ໌ຕອນຮັບ ນ້ອງ ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ກັບຮອດປະເທດລາວແລ້ວ.

ເຮົາມາຮ່ວມກັນແຊຣ໌ຕອນຮັບ ນ້ອງ ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ກັບຮອດປະເທດລາວແລ້ວ.
 .
ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ສູ້ ແລະ ເຮັດເພື່ອພວກເຮົາ
ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຫລາກຫລາຍຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ
ມີຄວາມຮ້ອຍຍີ້ມ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ກັບສິ່ງທີ່ນ້ອງປ່າ ເຮັດໃຫ້
ສະນັ້ນມື້ນັ້ນ ເປັນອີກຫນື່ງມື້ ທີ່ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ຢາກພົບປະ ໂອ້ລົມ ແລະ ຮ່ວມຖ່າຍຮູບນຳທຸກຄົນ ທີ່ສົ່ງແຮງເຊຍ ແຮງໃຈມາໃຫ້ ແລະ ຫວັງວ່າ
ທຸກຄົນຈະມາຮ່ວມຕ້ອນຮັບ ນ້ອງປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ໄປນຳກັນ
ຄຣີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.