10 คำที่คนจีนทุกคนต้องท่องจำ

“ชีวิตคนมีคำ 10 คำที่ต้องจดจำ”

สิบคำของจีนที่ยึดถือ  นำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญ มั่นคงในชีวิต….

1. อดทน ทำให้โชคดี

2. ชื่อสัตย์ ทำให้รายได้มั่นคง

3. สนุกสนาน  ทำให้อายุยืน

4.  ออกกำลัง ทำให้ร่างกายแข็งแรง

5. ศึกษา ทำให้มีความรู้

6.  สงบ  ทำให้ใจมีสมาธิ

7. ขยัน  ทำให้ร่ำรวย

8. รัก หล่อเลี้ยงครอบครัวให้อบอุ่น

9. จริงใจ สร้างมิตรภาพ

10. ความดี ทำให้มีศีลธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.