12 ฮวงจุ้ยที่ไม่ดีสำหรับ ที่อยู่อาศัย

12 ฮวงจุ้ยที่ไม่ดีสำหรับ ที่อยู่อาศัย

เรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยนั้นไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นโดยไม่ยึดหลักฮว งจุ้ ย ได้เลย เพราะเรื่องฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คนที่อาศัยในบ้านอยู่กันได้อ ย่ างร่มเย็นเป็นสุข และไม่มีเรื่องร้ า ยๆเข้ามารบกวน เป็นเรื่องของพลังงานดีและพลังงานร้ า ยด้านล บนั้น มีอยู่จริงและหากเราจะสร้างบ้านหรือมีบ้านอยู่แล้วก็ควรจัดการกับเรื่องฮวงจุ้ยบ้านให้ดีเพื่อที่ครอบครัวเราจะได้อยู่กันได้อย่ างเป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง

1 หากฝั่งตรงข้ามบ้านเป็น ศาลเจ้า สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งรวมเรื่องทุ ก ข์ร้อนของผู้คน ตามความเชื่อเรื่องเหล่านี้จะส่งผลถึงความสงบของคนในบ้านทำให้ได้รับความร้อนใจเสมอ

2 บริเวณบ้านเป็นปากทางน้ำ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเพราะจะมีการไหลของน้ำไหลเวียนอยู่ตลอด เชื่อกันว่าจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่และเงินทองรั่วไหลออกตลอดเวลา

3 หากมีแหล่งน้ำหรือแอ่งน้ำอยู่กลางบ้าน จะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีในบ้านได้เพราะความเชื่อว่า บริเวณกลางบ้านคือหัวใจของพลังงาน หากยุบลงไปหรือเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำ จะทำให้เกิดสิ่งไม่ดี ไม่เป็นมงคล

4 หากตรงข้ามบ้านเป็นตึกอาคารสูงใหญ่ โดยตัวบ้านเราหันหน้าเข้าหาตึก เชื่อกันว่าเป็นเรื่องไม่ดี ทำให้คนในบ้านติดขัดประสบความสำเร็จย าก มีอุปส รร คเกิดขึ้นบ่อย

5 หากเป็นบ้านที่หัวมุมถนนมีรถวิ่งผ่ าน นับว่าเป็นเรื่องดี เพราะช่วยให้ได้รับพลังงานดีๆ แต่ถ้าเป็นทำเลที่รถวิ่งในทิศที่พุ่งเข้าหาตัวบ้านเรา หรือ มีแสงไฟส่องเข้าบ้านเรา ถือว่าเป็นทำเลที่ไม่ดี

6 หากฝั่งตรงข้ามบ้านมีสิ่งปลูกสร้างที่สูงกว่าบ้านของเรา หรือคำ้ศีรษะเราเอาไว้นับเป็นสิ่งไม่ดีเพราะจะทำให้เกิดอุปสรร คในชีวิต

7 หากตัวบ้านตั้งวางอยู่บนเนินสูง เป็นลักษณะที่ไม่ดี จะทำให้เงินทองรั่วไหลได้ง่าย ทำให้เก็บเงิน ย าก

8 พื้นที่หรือบ้านที่มีกระแสลมพัดแรงตลอดเวลา โบราณเชื่อว่าจะพัดพาโชคลาภและเงินทองหายไปหมด แต่หากไม่มีลมพัดเลยก็จะไม่มีพลังงานดีๆหมุนเข้ามาได้ ทางที่ดีคือควรเลือกสถานที่ๆมีอากาศถ่ายเทสะดวกแต่พอดี ไม่มีลมแรงพัดตลอดเวลา

9 สถานที่ๆมืดและเย็นตลอดเวลา จะทำให้มีพลังหยินมากเกินไป ทำให้คนในบ้านป่ ว ยไ ข้ บ่ อ ย เมื่อพลังหยินห ย าง ไม่สมดุลจะทำให้เกิดพลังงานที่ไม่ดี

10 ทางเข้าบ้านหากเป็นทางชัน เข้าหาประตูบ้านเหมือนสร้างบ้านปลายแหลม โบราณเชื่อว่าจะมีเรื่องไม่ดีเข้าบ้านง่าย

11 ถนนที่มุ่งหน้าเข้าบ้านเป็นทางสามแพร่ง ยิ่งถนนยิ่งย าวและมีรถผ่ า นไปมาเยอะก็ยิ่งไม่ดี จะทำให้เกิดเหตุ ร้ า ยต่างๆได้

12 บ้านอยู่ใกล้กับทางโค้งหรือวงเวียนที่มองเห็นรถวิ่งหรือมองเห็นด้านนอกบ้านที่สามารถเข้ามาในบ้านได้ย าก เป็นจุดที่มีพลังงานไม่ดีรวมตัวกันอยู่

เรื่องราวของความเชื่อของบ้านและฮวงจุ้ยนั้นเป็นตัวกำหนดว่าบ้านของเราจะอยู่ได้อย่ างสงบราบรื่นหรือมีปัญหาติดขัดบ่อยๆ รวมไปถึงการสร้างออฟฟิศหรือร้านค้าการทำธุรกิจต่างๆ ศาสตร์ข องฮวง จุ้ ยล้วนสำคัญเสมอ หากต้องการให้บ้านของเราสงบสุขและผู้คนในบ้านประสบความสำเร็จ จึงควรให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งของบ้านของเราให้ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.