ก่อนจะด่วนตัดสินคนอื่น ให้ถามตัวเองแบบนี้ก่อน..

134

จะพูดอะไรออกไป ระวังคำพูดของเราให้ดีด้วย เพราะบางคนก็ชอบด่วนตัดสินผู้อื่นจากคำพูดไม่กี่ประโยคที่ได้ยิน หรือเรื่องบางเรื่องที่เราทำ แล้วก็เข้าใจเราผิด มองเราในแง่ลบไปตลอด

ซึ่งถ้าคนด่วนตัดสินไม่มีผลต่อชีวิตเรา ก็คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเขาเป็นเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัวแล้วละก็ นี่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยเชียว

ถ้ายังเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ ให้ระวังการกระทำของตัวเราให้ดีก่อน

และควรคิดว่า ใครจะเป็นอย่างไร ก็ช่างเขา เพราะถ้าเขาคิดไม่ดี ก็เท่ากับเขาสร้างอกุศลกรรมด้วยจิตของตัวเอง ในที่สุด เขาก็ต้องรับทุกข์เอง

แต่ขอตัวเราเองอย่าเป็นคนด่วนตัดสินคนอื่นเลย เพราะมันทำให้ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ ไม่อยากร่วมงาน และแม้แต่ร่วมชีวิตด้วย

อยากให้คิดถึงความจริงที่ว่า ชีวิตแต่ละคนไม่ได้มีมิติเดียว การคิดและการตัดสินใจแต่ละเรื่องมันมีปัจจัยภายนอกจากคนและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่าง อารมณ์คนก็มีหลายอารมณ์ในแต่ละวัน

สิ่งที่เราเห็นมันจึงเป็นแค่ส่วนเดียวของเขา คำพูดที่เราได้ยินหรือสิ่งที่เราเห็นเพียงผิวเผิน อาจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ได้
.

ก่อนจะด่วนตัดสินคนอื่น

ถามตัวเองก่อนว่า

เรามีญาณหยั่งรู้ใจคนหรือไม่

ถ้าไม่มี แล้วแน่ใจได้อย่างไรว่า

เขาเป็นอย่างที่เราคิดเอาเอง

.

อยู่กับคนด่วนตัดสิน

ให้ระวังคำพูดของเรา

ถ้ายังไม่มีญาณหยั่งรู้

ก็อย่าคิดเอาเอง

สิ่งที่เราเห็น

อาจไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็น

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : ชุลีพร ช่วงรังษี