สิ่งที่ใครๆ ก็กลัว

19

สิ่งที่ใครๆ ก็กลัว

พอคบกันนานวัน สุดท้ายกลายเป็นคนแปลกหน้า

พอจริงใจ กลายเป็นต้องเจ็บปวด

พอเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจ กลายเป็นโดนหักหลัง

พอให้ความอบอุ่น กลับเสริฟความเย็นชากลับมาให้

ว่ากันว่า การได้บพเจอกันในชาตินี้ คือสัญญาจากอดีตชาติ

หากพบกันแล้วชอบพอ พูดคุยถูกคอ คือการเพิ่มบทใหม่ๆให้กับนิยายเล่มเดิม

หากพบกันแล้วเหม็นขี้หน้า พูดจาขัดหูขัดใจ คือการทวงคืนความแค้นเคืองก่อนเก่า ที่ผูกพยาบาทกันไว้ ฝังให้ลึกกว่าเดิม

ไม่มีการพบเจอกันในครั้งใดที่ทุกคนตระเตรียมรู้ตัวก่อน และไม่มีการพบเจอกันในครั้งใดที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ เธอฉันผูกกันมานาน..เนิ่น..นาน

หากรู้ว่าเป็นบุญ จงสานต่อ หากรู้ว่าเป็นกรรม จงคลายปมเสีย

ดี ใครๆก็อยากได้

ร้าย ใครๆก็หวาดกลัว

รู้ดีรู้ร้าย รู้เลือกรู้ละ รู้เขารู้เรา รู้ปล่อยรู้วาง


ขอบพระคุณแหล่งที่มา : นุสนธิ์บุคส์