เพราะคำว่า “อยาก” แท้ๆ เลยชีวิตนี้

30

เพราะอยาก แท้ๆ เลยชีวิต

“อยาก” จึง “สุขยาก”

“อยาก” จึง “ต้องดิ้นรน”

“อยาก” จึง “ต้องตามหา”

“อยาก” จึง “เป็นทุกข์ เมื่อไม่ได้มา”

“ได้มา” ก็สุขแค่สั้นๆ

“ได้มา” ก็ต้องรักษาไม่ให้หายไป

“ได้มา” ก็เสียใจทุกครั้ง ที่จากไป

แต่ผู้คนกลับตามหา “สุขแค่ชั่วคราว”

และละทิ้ง “สุขถาวร” ในปัจจุบันไป

“อยากได้” แค่ที่พอดี

“อยากมี” แค่พอใจ

“อยากทำ” เท่าที่ทำได้

“พอ” เพื่อ “เบา”

“พอ” เพื่อ “สบาย”

“พอ” เพื่อ “ชีวิตที่ง่าย”

ละทิ้ง เปลือกที่ห่อหุ้มหัวใจ

ยิ่งเปลือกหนา ยิ่งหนัก

ยิ่งพอ ยิ่งสบาย

นำเสนอโดย : ธรรมนูญ สุขสำราญ