สิ่งที่จะ “ทำร้าย” เรามากที่สุด คือ “ความไม่รักตัวเอง”

55

สิ่งที่จะ “ทำร้าย” เรามากที่สุด คือ “ความไม่รักตัวเอง”

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ .. ‘ ทำร้าย ‘ .. เรา

สิ่งที่ ..’ ทำร้าย ‘.. เรามากที่สุด

คือ… ความ ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

คน ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

จะคอย ..’ หยิบยื่น ‘.. ความรัก

ให้คนที่ ..’ ไม่รักเรา ‘.. ซ้ำๆ ซากๆ …

คน ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

จะพยายาม .. ทำให้เห็นว่า…

ใครบางคน.?? ..’ มีค่า ‘.. กับเราแค่ไหน..??

แทนที่จะ .. ทำให้เห็นว่า

เรา ..’ มีค่า ‘.. กับใครบางคนแค่ไหน..??

คน ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

จะเสาะแสวงหา ..’ ที่พึ่ง ‘..

แทนที่จะ ..’ รัก ‘.. และ ..’ ดูแล ..’ ชีวิตตัวเอง

คน ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

จะมองตัวเอง ..’ ด้อยค่า ‘..

เพียงเพราะ .. เราไม่เป็น ..’ ที่ต้องการ ‘..

ของคนบางคน .. ที่ไม่ได้ ..’ มีค่า ‘.. กว่าเรา

คน .. ‘ ไม่รักตัวเอง ‘..

จะรู้สึก ..’ ต่ำต้อย ‘.. เพราะคนอื่น ..’ ดูถูก ‘..

นั่นเพราะเรา ..’ ยอม ‘.. ให้ทุกคนดูถูก

และไม่เคย ..’ เห็นค่า ‘.. ของตัวเอง…

คน ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

จะคิดว่า… ตัวเอง ..’ ไม่คู่ควร ‘.. กับอะไรที่ ..’ ดีพอ ‘..

และ ..’ ยอมรับ ‘.. สิ่งที่ตัวเอง ..’ ไม่ต้องการ ‘..

คน ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

จะจมปลักกับ ..’ ความเจ็บปวด ‘..

และ ..’ ความอ่อนแอ ‘..

ไม่ยอม… ลุกขึ้นมา ..’ เผชิญหน้า ‘..

และ ..’ ก้าวไปข้างหน้า ‘..

คน ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

จะใช้ชีวิต… เหมือนตัวเอง ..’ โง่เขลา ‘..

แม้รู้ว่า… อะไรคือ ..’ สิ่งที่ดีที่สุด ‘.. ที่จะเลือก

แต่ไม่เคย ..’ เลือก ‘..

คน ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

จะ ..’ โทษ ‘.. ทุกสิ่งทุกอย่าง…

แต่… สิ่งเดียวที่ไม่เคยหันมองคือ ..’ ตัวเอง ‘..

เขาจึงไม่เคย ..’ ตาสว่าง ‘..

และมองเห็น .. ‘ ความจริง ‘.. สำคัญที่สุด

… นั่นคือ …

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ ..’ ทำร้าย ‘.. เรา

สิ่งที่ ..’ ทำร้าย ‘.. เรามากที่สุด…

คือ… ความ ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

#คือความ..’ ไม่รักตัวเอง ‘..

ที่มาบทความ Cr : เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล