272 เป็ นเห ตุ เจ้ามือ  หอ บเงินหนี ชา วบ้า นถูกหว ย พากั นป ระท้ว งหน้ าบ้า น

272 เป็นเหตุ เจ้ามือ  หอบเงินหนี ชาวบ้านถูกหวย พากันประท้วงหน้าบ้าน

วันที่ 6 พฤษภาคม ชาวบ้านจำนวนหนึ่งราว 50 คนไปรวมตัวกันที่หน้าบ้านครู ว. (นามสมมุติ) ริมคันคลองชลประทาน จ.แพร่ เพื่อทำการประท้วง หลังจากได้ซื้อหวยเถื่อนของเครือข่ายครู ว. ซึ่งเป็นเจ้ามือรายใหญ่ของอำเภอเมืองแพร่

โดยงวดวันที่ 2 พฤษภาคม เจ้ามือห้วย (ครู ว. ) มีเลขอั้น 29,36,58 และ 89 ปรากฏว่า มีชาวบ้านซื้อเลข 18 และ 272 ชาวบ้านบางคนถูก 20 บาท บางคนถูก 100 บาท บางคนถูกเยอะต้องจ่ายเป็น 100,000 บาท / รายก็มี ที่ถูกหนักคือซื้อ 272 เลขเดียว 5,000 -10,000 บาท

ซึ่งมีมูลค่ารางวัลรวม ๆกว่า 40 ล้านบาทปรากฏว่าชาวบ้านนำโพยมาขึ้นเงิน เจ้ามือไม่จ่าย บางรายจ่ายครึ่งเดียว ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงอยู่แล้วในช่วงระบาดของโควิด 19 หวังได้หวยมาช่วยจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน ผลออกมาชาวบ้านต่างดีใจ พร้อมใจการไปขึ้นเงินแต่ปรากฏว่าเจ้ามือ คือ “ครู ว.” หอบรายได้หวยหนีออกจากบ้านไปก่อนที่ชาวบ้านจะมาประท้วงที่หน้าบ้านที่โอ่อ่าใหญ่โตคล้ายคฤหาสน์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.