3 กลุ่มอาชีพ ที่จะไม่ได้สิทธิเงินช่วยเหลือ 7000 บาท

เพจสำนักข่าวไทย เปิดเผย 3  กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ รวม 7000 บาท

เปิดข้อมูล 3 กลุ่มอาชีพ ที่จะไม่ได้สิทธิตามมาตรการรับเงินเยียวยาโครงการ #เราชนะ จำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน

1. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40

2. ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน

3. ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจประเมินฐานเงินเดือนและบัญชีฝาก

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล้านคน จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโมมัติ โดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอปฯ เป๋าตัง อยู่แล้ว เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน คลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์ จะได้รับเงินโดยอัตโนมัติ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ที่มา  https://web.facebook.com/tnamcot/photos/a.261083237329156/3492340284203419/

Leave a Reply

Your email address will not be published.